Đề Xuất 3/2023 # Tuổi Thân Khai Trương Ngày Tốt Năm Nay Theo Phong Thủy # Top 8 Like | Asus-contest.com

Đề Xuất 3/2023 # Tuổi Thân Khai Trương Ngày Tốt Năm Nay Theo Phong Thủy # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tuổi Thân Khai Trương Ngày Tốt Năm Nay Theo Phong Thủy mới nhất trên website Asus-contest.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Người tuổi Bính Thân có năm sinh dương lịch là năm 1956 thì nên chọn ngày nào tốt theo phong thủy để khai trương, mở hàng là câu hỏi được nam, nữ tuổi này quan tâm hơn cả . Bởi lẽ, việc chọn được ngày đẹp, tháng tốt để khai trương có thể mang đến may mắn, thuận lợi cho gia chủ trong việc làm ăn kinh doanh.

– Tháng 2: 2/1, 10/1, 15/1, 28/1 (âm lịch)

– Tháng 4: 1/3, 5/3, 14/3, 27/3 (âm lịch)

– Tháng 6: 2/5, 16/5, 28/5 (âm lịch)

– Tháng 7: 8/6, 17/6, 27/6 (âm lịch)

– Tháng 8: 2/7, 5/7, 10/7, 25/7 (âm lịch)

– Tháng 9: 1/8, 12/8, 27/8 (âm lịch)

– Tháng 10: 5/9, 12/9, 25/9, 28/9 (âm lịch)

– Tháng 11: 1/10, 15/10, 25/10 (âm lịch)

– Tháng 12: 2/11, 9/11, 13/11, 29/11 (âm lịch)

– Tháng 1: 5/12, 10/12, 25/12 (âm lịch)

– Tháng 2: 2/1, 15/1, 18/1, 29/1 (âm lịch)

– Tháng 4: 2/3, 7/3, 15/3, 28/3 (âm lịch)

– Tháng 6: 3/5, 15/5, 24/5 (âm lịch)

– Tháng 7: 7/6, 15/6, 28/6 (âm lịch)

– Tháng 8: 2/7, 3/7, 14/7, 27/7 (âm lịch)

– Tháng 9: 10/8, 12/8, 27/8 (âm lịch)

– Tháng 10: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9 (âm lịch)

– Tháng 11: 9/10, 17/10, 27/10 (âm lịch)

– Tháng 12: 4/11, 5/11, 24/11, 29/11 (âm lịch)

Người tuổi Canh Thân có năm sinh dương lịch là năm 1980 thì nên chọn ngày nào, tháng nào trong năm để khai trương là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Chính vì thế, trong phần chia sẻ tiếp theo chúng tôi sẽ đưa ra 1 vài gợi ý về ngày tốt cho gia chủ Canh Thân tham khảo lựa chọn.

– Tháng 1: 5/12, 10/12, 27/12 (âm lịch)

– Tháng 2: 2/1, 10/1, 12/1, 28/1 (âm lịch)

– Tháng 4: 2/3, 4/3, 17/3, 25/3 (âm lịch)

– Tháng 6: 2/5, 13/5, 27/5 (âm lịch)

– Tháng 7: 1/6, 14/6, 27/6 (âm lịch)

– Tháng 8: 2/7, 5/7, 15/7, 27/7 (âm lịch)

– Tháng 9: 1/8, 3/8, 26/8 (âm lịch)

– Tháng 10: 6/9, 10/9, 24/9, 29/9 (âm lịch)

– Tháng 11: 1/10, 16/10, 22/10 (âm lịch)

– Tháng 12: 5/11, 9/11, 25/11, 29/11 (âm lịch)

Tuổi Nhâm Thân có năm sinh dương lịch là năm 1992 thì nên chọn ngày nào, tháng nào trong năm để khai trương, mở hàng thì sẽ tốt theo phong thủy? Theo quan niệm của dân gian việc chọn được ngày lành, tháng tốt có thể sẽ đem đến may mắn, sự hanh thông thuận lợi cho gia chủ trong việc làm ăn.

1 vài gợi ý về ngày đẹp cho gia chủ Nhâm Thân tham khảo.

– Tháng 1: 3/12, 12/12, 26/12 (âm lịch)

– Tháng 2: 5/1, 14/1, 17/1, 27/1 (âm lịch)

– Tháng 4: 2/3, 5/3, 14/3, 28/3 (âm lịch)

– Tháng 6: 4/5, 8/5, 27/5 (âm lịch)

– Tháng 7: 2/6, 5/6, 24/6 (âm lịch)

– Tháng 8: 6/7, 9/7, 17/7, 28/7 (âm lịch)

– Tháng 9: 1/8, 12/8, 21/8 (âm lịch)

– Tháng 10: 4/9, 18/9, 23/9, 26/9 (âm lịch)

– Tháng 11: 1/10, 4/10, 27/10 (âm lịch)

– Tháng 12: 5/11, 9/11, 23/11, 26/11 (âm lịch)

– Tháng 1: 5/12, 10/12, 27/12 (âm lịch)

– Tháng 2: 2/1, 8/1, 18/1, 22/1 (âm lịch)

– Tháng 4: 2/3, 5/3, 17/3, 27/3 (âm lịch)

– Tháng 6: 2/5, 13/5, 27/5 (âm lịch)

– Tháng 7: 10/6, 19/6, 29/6 (âm lịch)

– Tháng 8: 2/7, 3/7, 12/7, 27/7 (âm lịch)

– Tháng 9: 1/8, 13/8, 28/8 (âm lịch)

– Tháng 10: 4/9, 5/9, 23/9, 28/9 (âm lịch)

– Tháng 11: 1/10, 7/10, 22/10 (âm lịch)

– Tháng 12: 4/11, 7/11, 20/11, 22/11 (âm lịch)

Xưởng sản xuất số 1: Xóm 1, Giang Cao, Bát Tràng, TP Hà Nội, Việt Nam

Xưởng sản xuất số 2: Lô B14 – Cụm làng nghề sản xuất tập trung Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội

Giải Đáp Tuổi Dậu Khai Trương Ngày Nào Tốt Nhất Năm Nay

– Tháng 1: 9/12, 15/12, 22/12 (âm lịch)

– Tháng 2: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1 (âm lịch)

– Tháng 3: 19/2, 25/2 (âm lịch)

– Tháng 4: 4/3, 7/3, 19/3, ,28/3 (âm lịch)

– Tháng 5: 12/4, 26/4 (âm lịch)

– Tháng 6: 7/5, 10/5, 22/5 (âm lịch)

– Tháng 7: 12/6, 19/6, 24/6 (âm lịch)

– Tháng 8: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7 (âm lịch)

– Tháng 9: 12/8, 15/8, 21/8 (âm lịch)

– Tháng 11: 12/10, 17/10, 22/10 (âm lịch)

– Tháng 12: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11 (âm lịch)

Theo phong thủy, việc chọn ngày khai trương cửa hàng, văn phòng, công ty…… vô cùng quan trọng. Bởi việc này có khả năng ảnh hưởng đển may mắn, sự hanh thông trong công việc của gia chủ. Chính vì vậy, ứng với tuổi Kỷ Dậu 1969, chúng tôi có 1 vài gợi ý về ngày tốt trong năm cho gia chủ tuổi này tham khảo như sau:

– Tháng 1: 6/12, 9/12, 15/12, 21/12 (âm lịch)

– Tháng 2: không có ngày tốt

– Tháng 3: 7/2, 10/2, 25/2 (âm lịch)

– Tháng 4: 9/3, 10/3, 22/3 (âm lịch)

– Tháng 5: 12/4, 15/4, 28/4 (âm lịch)

– Tháng 6: 5/5, 9/5, 14/5, 22/5 (âm lịch)

– Tháng 7: 14/6, 25/6 (âm lịch)

– Tháng 8: 4/7, 10/7, 24/7 (âm lịch)

– Tháng 9: 12/8, 17/8, 25/8 (âm lịch)

– Tháng 11: 5/10, 16/10, 23/10 (âm lịch)

– Tháng 12: 4/11, 8/11, 12/11, 25/11 (âm lịch)

Tuổi Tân Dậu có năm sinh dương lịch là 1981 thì nên chọn ngày nào, tháng nào trong năm để khai trương cửa hàng thì đẹp nhất là câu hỏi được nam, nữ tuổi này vô cùng quan tâm. Hiểu được điều đó, trong phần chia sẻ tiếp theo này, Gốm sứ Bát Tràng 360 sẽ tổng hợp 1 số ngày đẹp theo tháng trong năm cho gia chủ Tân Dậu tham khảo.

– Tháng 1: 2/12, 7/12, 24/12 (âm lịch)

– Tháng 2: 2/1, 15/1 (âm lịch)

– Tháng 3: 3/2, 8/2, 10/2, 25/2 (âm lịch)

– Tháng 4: 18/3, 20/3, 28/3 (âm lịch)

– Tháng 5: 5/4, 19/4, 25/4 (âm lịch)

– Tháng 6: 3/5, 10/5, 27/5 (âm lịch)

– Tháng 7: 13/6, 20/6, 22/6 (âm lịch)

– Tháng 8: 3/7, 5/7, 15/7, 26/7 (âm lịch)

– Tháng 9: 12/8, 25/8 (âm lịch)

– Tháng 11: 7/10, 12/10, 24/10 (âm lịch)

– Tháng 12: 3/11, 7/11, 21/11, 26/11 (âm lịch)

– Tháng 1: 6/12, 8/12, 15/12 (âm lịch)

– Tháng 2: 3/1, 10/1, 18/1, 22/1 (âm lịch)

– Tháng 3: 5/2, 17/2 (âm lịch)

– Tháng 4: 9/3, 10/3, 22/3 (âm lịch)

– Tháng 5: 9/4, 15/4, 28/4 (âm lịch)

– Tháng 6: 5/5, 7/5, 19/5, 25/5 (âm lịch)

– Tháng 7: 29/5, 5/6, 10/6, 28/6 (âm lịch)

– Tháng 8: 3/7, 10/7, 22/7 (âm lịch)

– Tháng 9: 13/8, 25/8 (âm lịch)

– Tháng 11: 20/10, 25/10, 29/10 (âm lịch)

– Tháng 12: 6/11, 10/11, 25/11, 27/11 (âm lịch)

Việc lựa chọn ngày đẹp để khai trương cửa hàng, công ty….. không chỉ giúp gia chủ may mắn, hanh thông trong công việc mà còn đem lại sự an yên trong tâm cam. Chính vì thế, sau đây là 1 vài gợi ý về ngày đẹp trong năm nay theo từng tháng cho gia chủ Ất Dậu tham khảo lựa chọn.

– Tháng 1: 29/11, 1/12, 8/12, 9/12, 24/12, 25/12 (âm lịch)

– Tháng 2: 2/1, 19/1, 24/1 (âm lịch)

– Tháng 3: 12/2, 18/2, 25/2 (âm lịch)

– Tháng 4: 5/3, 17/3, 26/3 (âm lịch)

– Tháng 5: 9/4, 15/4, 26/4 (âm lịch)

– Tháng 6: 7/5, 9/5, 26/5 (âm lịch)

– Tháng 7: 2/6, 9/6, 20/6 (âm lịch)

– Tháng 8: 17/7, 24/7 (âm lịch)

– Tháng 9: 5/8, 12/8, 21/8, 27/8 (âm lịch)

– Tháng 11: 5/10, 8/10, 22/10, 24/10 (âm lịch)

– Tháng 12: 9/11, 15/11, 19/11, 30/11, 6/12 (âm lịch)

Xưởng sản xuất số 1: Xóm 1, Giang Cao, Bát Tràng, TP Hà Nội, Việt Nam

Xưởng sản xuất số 2: Lô B14 – Cụm làng nghề sản xuất tập trung Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội

Chọn Tranh Phong Thủy Cho Người Tuổi Dậu Vượng Phát Cây Phong Thủy Hợp Tuổi Dậu Giúp Vạn Sự Suôn Sẻ

Tuổi Canh Thân 1980 Khai Trương Ngày Nào Tốt Nhất Trong Năm 2022?

Trong tử vi số học, ở mỗi một đột tuổi khác nhau sẽ có cung, mệnh và hạn khác nhau. Chính vì thế các gia chủ cần lựa chọn độ tuổi khai trương phù hợp nhằm giúp công việc làm ăn của mình ngày càng thuận lợi.

Tại sao cần xem ngày khai trương cho tuổi Canh Thân 1980

Việc chọn ngày khai trương cho tuổi Canh Thân 1980 tốt sẽ giúp cho việc kinh doanh cũng như khởi nghiệp của bạn được thuận lợi hơn.

– Chọn ngày tốt để mở hàng cho tuổi Canh Thân sẽ giúp công việc làm ăn của bạn được gặp nhiều may mắn và thuận lợi.

– Chọn ngày khai trương tốt cho tuổi Canh Thân sẽ giúp bạn tránh mở hàng vào những ngày đen đủi, vận đen đeo bám.

Yếu tố quyết định khi xem ngày khai trương cho tuổi Canh Thân 1980

Những gia chủ tuổi Canh Thân 1980 khai trương ngày nào tốt trong năm, yếu tố tương sinh tương hỗ trong khai trương đóng vai trò quan trọng.

– Xem ngày khai trương tuổi Canh Thân 2021 phải là ngày tốt cho công việc khai trương, có những yếu tố tốt bổ trợ cho công việc làm ăn của bạn.

Lựa chọn ngày khai trương cho tuổi Canh Thân cần đặc biệt chú ý những điều này. Ảnh: Internet

– Trong khi đó, khi xem ngày khai trương tuổi Canh Thân cũng phải chọn hành tương sinh hoặc tương hỗ với mệnh mộc. Tức là bạn sẽ phải chọn ngày thuộc hành Thuỷ (tương sinh) hoặc hành Mộc (tương hỗ).

– Ngày tốt khai trương cho tuổi Canh Thân cần tránh ngày xung chính với tuổi của mình, là ngày Dần.

– Cần chọn tránh ngày xung thái tuế, tránh chọn ngày Thân để khai trương hay mở hàng treo bảng hiệu.

Ngày tốt nhất tuổi Canh Thân 1980 có thể khai trương trong tháng 3/2021

– Ngày 9/3 (tức ngày 26/1 âm lịch): Ngày Bính Thìn, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu. Ngày hoàng đạo (Kim quỹ đạo).

Các giờ tốt trong ngày gồm: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59).

– Ngày 16/3 (tức ngày 4/2 âm lịch): Ngày Quý Hợi, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo).

Các giờ tốt trong ngày gồm: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

** Bài biết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tuổi Mậu Thân 1968 Khai Trương Ngày Nào Tốt Trong Năm 2022 Tân Sửu?

Xem ngày khai trương là việc cực kỳ quan trọng. Tuổi Mậu Thân 1968 khai trương ngày nào tốt tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 năm 2021?

“Đầu xuôi đuôi lọt”, đây là câu nói của cha ông ngày xưa truyền lại, và theo phong thủy việc chọn ngày mở hàng cho bản mệnh sẽ mang đến nhiều điều may mắn, thuận lợi. Do đó, xem tuổi khai trương ngày nào tốt không chỉ tốt cho thời điểm hiện tại mà còn cả sau này.

Việc xem ngày tốt khai trương hợp tuổi bản mệnh là việc vô cùng quan trọng khi bản mệnh quyết định đầu tư công sức và tiền bạc để xây dựng nên một cửa hàng kinh doanh buôn bán.

Lựa chọn ngày khai trương phù hợp sẽ tạo thuận lợi cho việc làm ăn kinh doanh buôn bán cũng như việc giới thiệu sản phẩm ra thị trường được thuận lợi nhất. Việc chọn nhầm phải những ngày xấu sẽ có thể mang đến vận đen, nhiều điều không tốt cho việc kinh doanh.

Các hoạt động trong ngày khai trương tốt nhất sẽ tạo nên hiệu ứng tích cực hơn từ phía người dùng, để lại trong họ ấn tượng tốt, từ đó tạo được thanh thế, niềm tin của khách hàng với sản phẩm của bạn. Vậy tuổi Mậu Thân 1968 khai trương ngày nào tốt trong năm 2021 Tân Sửu?

1. Tuổi Mậu Thân mệnh gì?

Nam và nữ sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân, tức tuổi con khỉ. Thường gọi là Độc Lập Chi Hầu, tức Khỉ tự lập. Mệnh Thổ – Đại Trạch Thổ – nghĩa là Đất nền nhà.

Người sinh năm 1968 cầm tinh con Khỉ

Can chi (tuổi Âm lịch): Mậu Thân

Xương con khỉ, tướng tinh con lạc đà

Con nhà Huỳnh đế – Quan lộc

Mệnh người sinh năm 1968: Đại Trạch Thổ

Tương sinh với mệnh: Hỏa, Kim

Tương khắc với mệnh: Thủy, Mộc

Cung mệnh nam: Khôn thuộc Tây tứ trạch

Cung mệnh nữ: Khảm thuộc Đông tứ trạch

2. Cách xem ngày tốt để khai trương, mở cửa hàng, công ty

Để chọn được ngày tốt khai trương, mở công ty, cửa hàng thì việc đầu tiên là sẽ phải chọn ngày tốt hợp với tuổi của bản mệnh. Theo chúng tôi để lựa chọn ra được ngày tốt để khai trương, mở cửa hàng theo tuổi bạn thì cần phải:

Xem ngày tốt trong tháng để lựa chọn ngày phù hợp tiến hành nhập trạch. Tránh các ngày có trực xấu: Chấp, Phá, Nguy, Bế.

Tránh các ngày xấu (ngày Bách Kỵ) như: Tam Nương, Nguyệt Kỵ, Thọ Tử, Sát Chủ, Dương Công Kỵ Nhật, Vãng Vong… trong tháng.

Tránh ngày có các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu Hồng Xa, Hoang Vu, Băng Tiêu Ngọa Hãm, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cấu Giảo, Nguyệt Hình, Thiên Ôn, Thiên Tặc, Lục bất Thành, Chu Tước…

Sau khi loại được ngày xấu và sao xấu chiếu thì sẽ so sánh Thiên Can, Địa Chi, Cung tuổi của bạn với ngày để lựa chọn được ngày đẹp trong tháng.

3. Cách xem tuổi Mậu Thân khai trương ngày nào tốt như thế nào?

Để xem tuổi Mậu Thân khai trương ngày nào tốt, bản mệnh cần tuân thủ những quy tắc chọn ngày như sau:

Ngày khai trương tốt cho tuổi Mậu Thân phải là ngày tốt cho công việc khai trương, có những sao tốt bổ trợ cho công việc làm ăn của bạn.

Xem ngày khai trương tốt cho tuổi Mậu Thân (mệnh Đại Trạch Thổ) phải thuộc hành Tương Sinh hoặc tương Hợp với mệnh Thổ của bạn, tức là bạn phải chọn ngày thuộc hành Hỏa (Tương Sinh) hoặc thuộc hành Thổ (Tương Hợp).

Ngày tốt khai trương cho tuổi Mậu Thân phải tránh ngày xung với tuổi của mình, tức là cần tránh khai trương, mở cửa hàng vào ngày Dần.

Ngày tốt khai trương cho tuổi Mậu Thân phải tránh ngày Xung Thái Tuế, tức là tránh chọn ngày Thân để khai trương, mở hàng hay treo bảng hiệu.

Xem ngày khai trương tốt cho tuổi Mậu Thân cần tránh các ngày có Địa Chi Tương Xung, Tương Hại, Tự Hình dựa vào nguyên tắc Can Chi xung khắc, Thập Nhị Trực:

Địa chi Tứ Hành Xung: Dần – Thân – Tỵ – Hợi; Thìn – Tuất – Sửu – Mùi; Tý – Ngọ – Mão – Dậu.

Địa chi Tương Hại: Dậu – Tuất, Thân – Hợi, Mùi – Tý, Ngọ – Sửu, Dần – Tỵ, Mão – Thìn.

Địa chi Tự Hình (tự mình hại mình): Thìn hình Thìn, Ngọ hình Ngọ, Dậu hình Dậu, Hợi hình Hợi.

4. Tuổi Mậu Thân khai trương ngày nào tốt năm 2021?

Theo tuvingaynay.com!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tuổi Thân Khai Trương Ngày Tốt Năm Nay Theo Phong Thủy trên website Asus-contest.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!