Top 5 # Xem Nhiều Nhất Ngày Tốt Khai Trương Tuổi Quý Hợi Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Asus-contest.com

Tuổi Quý Hợi Khai Trương Ngày Nào Tốt Năm 2022

Lưu ý khi xe ngày khai trương tuổi Quý Hợi 1983 năm 2021

Xem lịch vạn niên 2021 cho biết việc chọn ngày khai trương rất quan trọng đối với những người làm ăn buôn bán. Nếu chọn được ngày tốt tiến hành khai trương, thì việc làm ăn của quý bạn tuổi Quý Hợi 1983 sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi, một vốn bốn lời, tài lộc phát đạt. Những yếu tố ảnh hưởng đến ngày ngày khai trương mà người sinh năm 1983 cần lưu ý chính là:

Ngày và giờ khai trương cho tuổi Quý Hợi: đây là thời điểm được xác định tùy vào tuổi can chi của từng người, xấu với người nay nhưng có thể tốt với người kia nên không thể xem chung cho tất cả mọi người.

Việc kích thích khách hàng, các chương trình khuyến mãi trong ngày khai trương sẽ đem khách hàng đến gần với tuổi 1983 hơn và công việc kinh doanh buôn bán sau này sẽ tiến hành thuận lợi hơn.

Ngày tốt khai trương cho tuổi Quý Hợi 1983

– Thứ sáu, ngày 1/1/2021 nhằm ngày 19/11/2020 Âm lịch Ngày KỶ DẬU, tháng MẬU TÝ, năm CANH TÝ Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ ba, ngày 12/1/2021 nhằm ngày 30/11/2020 Âm lịch Ngày CANH THÂN, tháng MẬU TÝ, năm CANH TÝ Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

– Thứ năm, ngày 14/1/2021 nhằm ngày 2/12/2020 Âm lịch Ngày NHÂM TUẤT, tháng KỶ SỬU, năm CANH TÝ Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

– Chủ nhật, ngày 7/2/2021 nhằm ngày 26/12/2020 Âm lịch Ngày BÍNH TUẤT, tháng KỶ SỬU, năm CANH TÝ Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ ba, ngày 9/2/2021 nhằm ngày 28/12/2020 Âm lịch Ngày MẬU TÝ, tháng KỶ SỬU, năm CANH TÝ Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ năm, ngày 11/2/2021 nhằm ngày 30/12/2020 Âm lịch Ngày CANH DẦN, tháng KỶ SỬU, năm CANH TÝ Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

– Thứ ba, ngày 9/3/2021 nhằm ngày 26/1/2021 Âm lịch Ngày BÍNH THÌN, tháng CANH DẦN, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày tốt khai trương tuổi quý Hợi tháng 4 năm 2021

Tháng 4 năm 2021 không có ngày tốt khai trương hợp tuổi Quý Hợi

– Thứ bảy, ngày 22/5/2021 nhằm ngày 11/4/2021 Âm lịch Ngày CANH NGỌ, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

– Chủ nhật, ngày 23/5/2021 nhằm ngày 12/4/2021 Âm lịch Ngày TÂN MÙI, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ tư, ngày 26/5/2021 nhằm ngày 15/4/2021 Âm lịch Ngày GIÁP TUẤT, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày tốt khai trương tuổi quý Hợi tháng 6 năm 2021

– Theo tử vi 2021 cho biết thứ tư, ngày 30/6/2021 nhằm ngày 21/5/2021 Âm lịch Ngày KỶ DẬU, tháng GIÁP NGỌ, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo) là 1 trong những ngày khai trương tốt cho tuổi Quý Hợi

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ bảy, ngày 24/7/2021 nhằm ngày 15/6/2021 Âm lịch Ngày QUÝ DẬU, tháng ẤT MÙI, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ tư, ngày 4/8/2021 nhằm ngày 26/6/2021 Âm lịch Ngày GIÁP THÂN, tháng ẤT MÙI, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

– Thứ tư, ngày 18/8/2021 nhằm ngày 11/7/2021 Âm lịch Ngày MẬU TUẤT, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ năm, ngày 26/8/2021 nhằm ngày 19/7/2021 Âm lịch Ngày BÍNH NGỌ, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ ba, ngày 7/9/2021 nhằm ngày 1/8/2021 Âm lịch Ngày MẬU NGỌ, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ ba, ngày 21/9/2021 nhằm ngày 15/8/2021 Âm lịch Ngày NHÂM THÂN, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

– Thứ sáu, ngày 15/10/2021 nhằm ngày 10/9/2021 Âm lịch Ngày BÍNH THÂN, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

– Thứ bảy, ngày 16/10/2021 nhằm ngày 11/9/2021 Âm lịch Ngày ĐINH DẬU, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Ngày tốt khai trương tuổi quý Hợi tháng 11` năm 2021

– Thứ ba, ngày 16/11/2021 nhằm ngày 12/10/2021 Âm lịch Ngày MẬU THÌN, tháng KỶ HỢI, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ ba, ngày 14/12/2021 nhằm ngày 11/11/2021 Âm lịch Ngày BÍNH THÂN, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

– Thứ tư, ngày 15/12/2021 nhằm ngày 12/11/2021 Âm lịch Ngày ĐINH DẬU, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Tuổi Quý Hợi 1983 Khai Trương Ngày Nào Tốt Trong Năm 2022 Tân Sửu?

Xem ngày khai trương, mở cửa hàng là việc cực kỳ quan trọng. Tuổi Quý Hợi 1983 khai trương ngày nào tốt tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 năm 2021?

“Đầu xuôi đuôi lọt”, đây là câu nói của cha ông ngày xưa truyền lại, và theo phong thủy việc chọn ngày mở hàng cho bản mệnh sẽ mang đến nhiều điều may mắn, thuận lợi. Do đó, xem tuổi khai trương ngày nào tốt không chỉ tốt cho thời điểm hiện tại mà còn cả sau này.

Việc xem ngày tốt khai trương hợp tuổi bản mệnh là việc vô cùng quan trọng khi bản mệnh quyết định đầu tư công sức và tiền bạc để xây dựng nên một cửa hàng kinh doanh buôn bán.

Lựa chọn ngày khai trương phù hợp sẽ tạo thuận lợi cho việc làm ăn kinh doanh buôn bán cũng như việc giới thiệu sản phẩm ra thị trường được thuận lợi nhất. Việc chọn nhầm phải những ngày xấu sẽ có thể mang đến vận đen, nhiều điều không tốt cho việc kinh doanh.

Các hoạt động trong ngày khai trương tốt nhất sẽ tạo nên hiệu ứng tích cực hơn từ phía người dùng, để lại trong họ ấn tượng tốt, từ đó tạo được thanh thế, niềm tin của khách hàng với sản phẩm của bạn. Vậy tuổi Quý Hợi 1983 khai trương ngày nào tốt trong năm 2021 Tân Sửu?

1. Cách xem ngày tốt để khai trương, mở cửa hàng, công ty

Để chọn được ngày tốt khai trương, mở công ty, cửa hàng thì việc đầu tiên là sẽ phải chọn ngày tốt hợp với tuổi của bản mệnh. Theo chúng tôi để lựa chọn ra được ngày tốt để khai trương, mở cửa hàng theo tuổi bạn thì cần phải:

Xem ngày tốt trong tháng để lựa chọn ngày phù hợp tiến hành nhập trạch. Tránh các ngày có trực xấu: Chấp, Phá, Nguy, Bế.

Tránh các ngày xấu (ngày Bách Kỵ) như: Tam Nương, Nguyệt Kỵ, Thọ Tử, Sát Chủ, Dương Công Kỵ Nhật, Vãng Vong… trong tháng.

Tránh ngày có các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu Hồng Xa, Hoang Vu, Băng Tiêu Ngọa Hãm, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cấu Giảo, Nguyệt Hình, Thiên Ôn, Thiên Tặc, Lục bất Thành, Chu Tước…

Sau khi loại được ngày xấu và sao xấu chiếu thì sẽ so sánh Thiên Can, Địa Chi, Cung tuổi của bạn với ngày để lựa chọn được ngày đẹp trong tháng.

2. Cách xem tuổi Quý Hợi khai trương ngày nào tốt như thế nào?

Để xem tuổi Quý Hợi khai trương ngày nào tốt, bản mệnh cần tuân thủ những quy tắc chọn ngày như sau:

Ngày khai trương tốt cho tuổi Quý Hợi phải là ngày tốt cho công việc khai trương, có những sao tốt bổ trợ cho công việc làm ăn của bạn.

Xem ngày khai trương tốt cho tuổi Quý Hợi phải thuộc hành Tương Sinh hoặc tương Hợp với mệnh Thủy của bạn, tức là bạn phải chọn ngày thuộc hành Kim (Tương Sinh) hoặc thuộc hành Thủy (Tương Hợp).

Ngày tốt khai trương cho tuổi Quý Hợi phải tránh ngày xung với tuổi của mình, tức là cần tránh khai trương, mở cửa hàng vào ngày Tỵ.

Ngày tốt khai trương cho tuổi Quý Hợi phải tránh ngày Xung Thái Tuế, tức là tránh chọn ngày Hợi để khai trương, mở hàng hay treo bảng hiệu.

Xem ngày khai trương tốt cho tuổi Quý Hợi cần tránh các ngày có Địa Chi Tương Xung, Tương Hại, Tự Hình dựa vào nguyên tắc Can Chi xung khắc, Thập Nhị Trực:

Địa chi Tứ Hành Xung: Dần – Thân – Tỵ – Hợi; Thìn – Tuất – Sửu – Mùi; Tý – Ngọ – Mão – Dậu.

Địa chi Tương Hại: Dậu – Tuất, Thân – Hợi, Mùi – Tý, Ngọ – Sửu, Dần – Tỵ, Mão – Thìn.

Địa chi Tự Hình (tự mình hại mình): Thìn hình Thìn, Ngọ hình Ngọ, Dậu hình Dậu, Hợi hình Hợi.

3. Tuổi Quý Hợi khai trương ngày nào tốt năm 2021?

Ngày khai trương tốt hợp tuổi Quý Hợi trong tháng 1 năm 2021 Ngày khai trương tốt hợp tuổi Quý Hợi trong tháng 2 năm 2021 Ngày khai trương tốt hợp tuổi Quý Hợi trong tháng 3 năm 2021 Ngày khai trương tốt hợp tuổi Quý Hợi trong tháng 4 năm 2021

KHÔNG CÓ NGÀY NÀO TỐT. TUỔI QUÝ HỢI KHÔNG NÊN KHAI TRƯƠNG TRONG THÁNG 4 NĂM 2021.

Theo tuvingaynay.com!

Tuổi Ất Hợi Khai Trương Ngày Nào Tốt Trong Năm 2022

Những điều lưu ý khi xem ngày khai trương tuổi Ất Hợi 1995

Để công việc mở hàng khai trương được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi thì tuổi Ất Hợi cần phải chuẩn bị chu đáo cẩn thận để đáp ứng được đầy đủ của các yếu tố về thiên thời, địa lợi nhân hòa.

+ Ngày đó phải là ngày tốt, thuận lợi cho việc khai trương mở hàng. Đồng thời, ngày này sẽ thuộc hành tương sinh hoặc tương hỗ với mệnh Hỏa của tuổi Ất Hợi.

+ Khi chọn ngày mở hàng cho tuổi Ất Hợi bạn cũng cần lưu ý tránh ngày Hợi, bởi đó là ngày xung thái tuế với tuổi. Ngày được lựa chọn cũng cần tránh ngày Tỵ là ngày xung với chính tuổi của bản mệnh.

Việc xem ngày đẹp mở hàng khai trương cho tuổi Ất Hợi năm 2021 nhằm mong muốn công việc buôn bán sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi và Lộc May Vạn Phát. Bởi thế khi xác định Tuổi Ất Hợi khai trương ngày nào tốt trong năm 2021 là rất quan trọng.

Nếu khai trương mở hàng mà phạm phải ngày xấu, bách kỵ thì sẽ mang tới những điều xui xẻo không lường trước được.

Để trả lời được thông tin tuổi Ất Hợi mở hàng ngày nào đẹp 2021 chúng ta cần xác định được cách xem ngày đẹp khai trương trong tháng năm Tân Sửu 2021 cần đáp ứng được những yêu cầu sau :

Là ngày hoàng đạo, không phạm bất cứ ngày kỵ nào

Là ngày có sao tốt chiếu ngày: Nguyệt Tài, Lộc Mã, Địa Tài, Tử Đức, Phúc Sinh, Tử Vượng

Ngũ hành của ngày tương sinh với ngũ hành của chủ cửa hàng (người xem).

Tuổi Ất Hợi khai trương ngày nào tốt trong năm 2021

Tuổi Ất Hợi khai trương ngày nào tốt trong tháng 1/2021

Thứ sáu, ngày 1/1/2021 – Ngày Rất Tốt Thứ ba, ngày 12/1/2021 – Ngày rất tốt Thứ năm, ngày 14/1/2021 – Ngày tốt

Ngày đẹp khai trương tuổi Ất Hợi – 1995 trong tháng 2/2021

Chủ nhật, ngày 7/2/2021 – Ngày tốt Thứ ba, ngày 9/2/2021 – Ngày tốt Thứ năm, ngày 11/2/2021 – Ngày Tốt

Tuổi Ất Hợi Mở Hàng ngày nào tốt trong tháng 3/2021

Thứ ba, ngày 9/3/2021 – Ngày Tốt Tháng 4 năm 2021 không có ngày tốt khai trương hợp tuổi Ất Hợi

Tuổi Ất Hợi khai trương ngày nào tốt trong tháng 5/2021

Thứ bảy, ngày 22/5/2021- Ngày rất tốt Chủ nhật, ngày 23/5/2021 – Ngày rất tốt Thứ tư, ngày 26/5/2021 – Ngày rất tốt

Ngày đẹp mở Hàng Ất Hợi 1995 trong tháng 6/2021

Thứ tư, ngày 30/6/2021 – Ngày rất tốt Những ngày được liệt kê ở trên chính là những ngày tốt ngày đẹp giúp tuổi Ất Hợi 1995 khai trương mở hàng trong năm 2021. Rất hy vọng rằng bạn đã tìm được những ngày đẹp ưng ý nhất giúp mang lại bình an, tài lộc cho bản thân.

Chọn Ngày Tốt Khai Trương Tháng 1 Năm 2022 Tuổi Ất Hợi 1995

Lễ khai trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức khi bắt đầu công việc kinh doanh, buôn bán. Sinh năm 1995 chọn ngày tốt khai trương trong tháng 1 không chỉ giúp giữ trọn niềm tin theo phong tục truyền thống ông cha từ xưa, mà còn có tác dụng xác định một thời điểm cho sự khởi tạo mới.

Tuổi Ất Hợi xem ngày khai trương tháng 1 năm 2018 nên chọn ngày lành tháng tốt, hợp tuổi và có nhiều sao cát tinh chiếu mệnh, giúp đem lại may mắn và thành công trong kinh doanh, buôn bán.

– Nhằm ngày: Thanh Long Hoàng Đạo

– Giờ tốt cho khai trương trong ngày này: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

⇒ Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

– Nhằm ngày: Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Thụ

– Giờ tốt cho khai trương trong ngày này: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

⇒ Ngày xem và tuổi có ngũ hành bình hòa, ngũ hành không sinh, không khắc nhau, không hại.

– Nhằm ngày: Kim Đường Hoàng Đạo

– Giờ tốt cho khai trương trong ngày này: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

⇒ Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Hỏa sinh Thổ rất tốt.

– Nhằm ngày: Thanh Long Hoàng Đạo

– Giờ tốt cho khai trương trong ngày này: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

⇒ Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Hỏa sinh Thổ rất tốt.

– Nhằm ngày: Thanh Long Hoàng Đạo

– Giờ tốt cho khai trương trong ngày này: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

⇒ Tuổi và ngày xem có ngũ hành tương khắc cho nhau, Hoa khắc Kim không tốt.

– Nhằm ngày: Thiên Hình Hắc Đạo – Trực Bế

– Giờ tốt cho khai trương trong ngày này: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

⇒ Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Mộc sinh Hỏa rất tốt. Ngày Tý gặp tuổi Hợi bình hòa, không hại, hình, xung nhau, cũng không tương hợp.

– Nhằm ngày: Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Mãn

– Giờ tốt cho khai trương trong ngày này: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 13h-15h, 11h-13h, 17h-19h

⇒ Các sao tốt cho ngày khai trương: Thiên phú (trực mãn) , Địa tài , Lộc khố

– Nhằm ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Nguy

– Giờ tốt cho khai trương trong ngày này: 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

⇒ Tuổi và ngày xem có ngũ hành sinh hợp cho nhau, Mộc sinh Hỏa rất tốt.

– Nhằm ngày: Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Khai

– Giờ tốt cho khai trương trong ngày này: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

⇒ Các sao tốt cho ngày khai trương: Nguyệt Tài , Phúc hậu