Đề Xuất 12/2022 # Ngày Đẹp Mua Xe Tháng 3 Năm 2022 Là Những Ngày Nào / 2023 # Top 13 Like | Asus-contest.com

Đề Xuất 12/2022 # Ngày Đẹp Mua Xe Tháng 3 Năm 2022 Là Những Ngày Nào / 2023 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Ngày Đẹp Mua Xe Tháng 3 Năm 2022 Là Những Ngày Nào / 2023 mới nhất trên website Asus-contest.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nguyên tắc xem ngày đẹp mua xe tháng 3 năm 2021

+ Khi lựa chọn danh sách các ngày tốt tháng 3 năm 2021 để lựa chọn ngày mua xe hợp tuổi.

+ Cần phải loại bỏ những ngày xấu như là ngày : Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Dương công kỵ nhật.

+ Cần phải tránh ngày có các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu hồng xa, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cẩu Giảo, Nguyệt Hình, Tai Sát, Cô Thần, Quả Tú.

+ Cần phải lựa chọn ngày có Trực: Thành, Mãn, Khai, Kiến, Bình chiếu xuống.

+ Sau khi đã chọn được ngày tốt mua xe rồi thì cần phải chọn giờ tốt giờ hợp lý trong ngày để tiến hành mua xe và làm những thủ tục khác.

Những ngày đẹp mua xe tháng 3 năm 2021

Đánh giá ngày :

+ Ngày 2/3/2021 dương lịch (19/1/2021 âm lịch) là ngày Kỷ Dậu, đây là ngày đẹp mua xe cho người tuổi Sửu, Tỵ nhưng là ngày xấu mua xe xấu với người tuổi Tý, Mão, Ngọ.

+ Ngày 2/3/2021 đây là ngày Đại an, Ngày Đại An có ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Lựa chọn làm việc đại sự, đặc biệt là xây nhà vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình êm ấm, mạnh khỏe, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự nên quý bạn nếu có thể hãy chọn thời điểm này để tiến hành công việc. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Đánh giá ngày :

+ Ngày 4/3/2021 dương lịch (21/1/2021 âm lịch) ngày Tân Hợi, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Mão, Mùi nhưng là ngày xấu với tuổi Dần, Tỵ, Thân.

+ Ngày 4/3/2021 là ngày Tốc Hỷ, ngày này có nghĩa là niềm vui đến nhanh, đến sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ dễ gặp may mắn, mọi việc được thuận lợi. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Đánh giá ngày :

+ Ngày 6/3/2021 dương lịch (23/1/2021 âm lịch) ngày Quý Sửu, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Tỵ, Dậu. Ngày xấu với tuổi tuổi Thìn, Mùi, Tuất.

+ Ngày 6/3/2021 là ngày Tiểu cát, Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Thực tế, nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát thì thường sẽ được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 18/3/2021 dương lịch (6/2/2021 âm lịch) ngày Ất Sửu, là ngày mua xe tốt với người tuổi Tỵ, Dậu nhưng xấu với người tuổi Thìn, Mùi, Tuất.

+ Ngày 18/3/2021 là ngày Đại an, Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Nếu làm việc đại sự, đặc biệt là xây nhà vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình êm ấm, khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự nên quý bạn nếu có thể hãy chọn thời điểm này để tiến hành công việc. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

+ Âm lịch : 18/2/2021

+ Ngày : Đại an

Ngày Đẹp Mua Xe Tháng 5 Năm 2022 Đó Là Những Ngày Nào / 2023

Nguyên tắc xem ngày đẹp mua xe tháng 5 năm 2021

+ Khi lựa chọn danh sách các ngày tốt tháng 5 năm 202 1 để lựa chọn ngày mua xe hợp tuổi.

+ Cần phải loại bỏ những ngày xấu như là ngày : Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Dương công kỵ nhật.

+ Cần phải tránh ngày có các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu hồng xa, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cẩu Giảo, Nguyệt Hình, Tai Sát, Cô Thần, Quả Tú.

+ Cần phải lựa chọn ngày có Trực: Thành, Mãn, Khai, Kiến, Bình chiếu xuống.

+ Sau khi đã chọn được ngày tốt mua xe rồi thì cần phải chọn giờ tốt giờ hợp lý trong ngày để tiến hành mua xe và làm những thủ tục khác.

Âm lịch : 21/3/2021

Ngày : Tiểu cát

Đánh giá ngày :

+ Ngày 2/5/2021 dương lịch (21/3/2021 âm lịch) ngày Canh Tuất, ngày đẹp mua xe cho người tuổi Dần, Ngọ, nhưng là ngày xấu với các tuổi Sửu, Thìn, Mùi.

+ Ngày 2/5/2021 là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 23/3/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 4/5/2021 dương lịch (23/3/2021 âm lịch) là ngày Nhâm Tý, đây là ngày đẹp mua xe đối với tuổi Thìn, Thân nhưng là ngày xấu với tuổi Mão, Ngọ, Dậu.

+ Ngày 4/5/2021 là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 25/3/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 6/5/2021 dương lịch (25/3/2021 âm lịch) là ngày Giáp Dần, đây là ngày mua xe đẹp với tuổi Ngọ, Tuất nhưng là ngày xấu với tuổi Tỵ, Thân, Hợi.

+ Ngày 6/5/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 27/3/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 8/5/2021 dương lịch (27/3/2021 âm lịch) là ngày Bính Thìn, ngày tốt mua xe với tuổi Tý, Thân nhưng là ngày xấu với tuổi Sửu, Mùi, Tuất.

+ Ngày 8/5/2021 là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 8/5/2021 dương lịch (27/3/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Âm lịch : 29/3/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 10/5/2021 dương lịch (29/3/2021 âm lịch) là ngày Mậu Ngọ, ngày đẹp mua xe với người tuổi Dần, Tuất nhưng là ngày xấu với tuổi Tý, Mão, Dậu.

+ Ngày 10/5/2021 ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 2/4/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 13/5/2021 dương lịch (2/4/2021 âm lịch) là ngày Tân Dậu, ngày tốt mua xe cho người tuổi Sửu, Tỵ nhưng xấu với tuổi Tý, Mão, Ngọ.

+ Ngày 13/5/2021 ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 4/4/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 15/5/2021 dương lịch (4/4/2021 âm lịch) ngày Quý Hợi, ngày tốt mua xe cho tuổi Mão, Mùi nhưng là ngày xấu với tuổi Dần, Tỵ, Thân.

+ Ngày 15/5/2021 là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 17/5/2021

Âm lịch : 6/4/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 17/5/2021 dương lịch (6/4/2021 âm lịch) là ngày Ất Sửu, ngày tốt mua xe cho người tuổi Tỵ, Dậu nhưng là ngày xấu với tuổi Thìn, Mùi, Tuất.

+ Ngày 17/5/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 8/4/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 19/5/2021 dương lịch (8/4/2021 âm lịch) là ngày Đinh Mão, ngày tốt mua xe với tuổi Mùi, Hợi. Nhưng là ngày xấu với tuổi Tý, Ngọ, Dậu.

+ Ngày 19/5/2021 là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày : Đại an

+ Ngày 21/5/2021 dương lịch (10/4/2021 âm lịch) ngày Kỷ Tỵ, ngày đẹp mua xe cho tuổi Sửu, Dậu nhưng là ngày xấu với tuổi Dần, Thân, Hợi.

+ Ngày 21/5/2021 là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 12/4/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 23/5/2021 dương lịch (12/4/2021 âm lịch) ngày Tân Mùi, đây là ngày tốt mua xe cho tuổi Mão, Hợi nhưng là ngày xấu với tuổi Sửu, Thìn, Tuất.

+ Ngày 23/5/2021 ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 14/4/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 25/5/2021 dương lịch (14/4/2021 âm lịch) là ngày Quý Dậu, ngày tốt mua xe cho người tuổi Sửu, Tỵ. Nhưng là ngày xấu với tuổi Tý, Mão, Ngọ.

+ Ngày 25/5/2021 là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 16/4/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 27/5/2021 dương lịch (16/4/2021 âm lịch) ngày Ất Hợi, đây là ngày tốt mua xe với người tuổi Mão, Mùi nhưng là ngày xấu với tuổi Dần, Tỵ, Thân.

+ Ngày 27/5/2021 là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 18/4/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 29/5/2021 dương lịch (18/4/2021 âm lịch) ngày Đinh Sửu, đây là ngày tốt mua xe với tuổi Tỵ, Dậu nhưng là ngày xấu với tuổi Thìn, Mùi, Tuất.

+ Ngày 29/5/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 29/5/2021 dương lịch (18/4/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Âm lịch : 20/4/2021

Ngày : Tiểu cát

+Ngày 31/5/2021 dương lịch (20/4/2021 âm lịch) ngày Kỷ Mão, đây là ngày tốt để mua xe với tuổi Mùi, Hợi nhưng là ngày xấu với tuổi Tý, Ngọ, Dậu.

+Ngày 31/5/2021 là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày Đẹp Mua Xe Tháng 7 Năm 2022 Những Ngày Đẹp Nhất / 2023

Nguyên tắc xem ngày đẹp mua xe tháng 7 năm 2021

+ Khi lựa chọn danh sách các ngày tốt tháng 7 năm 202 1 để lựa chọn ngày mua xe hợp tuổi.

+ Cần phải loại bỏ những ngày xấu như là ngày : Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Dương công kỵ nhật.

+ Cần phải tránh ngày có các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu hồng xa, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cẩu Giảo, Nguyệt Hình, Tai Sát, Cô Thần, Quả Tú.

+ Cần phải lựa chọn ngày có Trực: Thành, Mãn, Khai, Kiến, Bình chiếu xuống.

+ Sau khi đã chọn được ngày tốt mua xe rồi thì cần phải chọn giờ tốt giờ hợp lý trong ngày để tiến hành mua xe và làm những thủ tục khác.

Những ngày đẹp mua xe tháng 7 năm 2021

Âm lịch : 23/5/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 2/7/2021 dương lịch (23/5/2021 âm lịch) là ngày Tân Hợi, là ngày mua xe tốt với người tuổi Mão, Mùi

+ Ngày 2/7/2021 dương lịch (23/5/2021 âm lịch) là ngày Tân Hợi, là ngày mua xe xấu với người tuổi Dần, Tỵ, Thân.

+ Ngày 2/7/2021 ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe

Âm lịch : 25/5/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 4/7/2021 dương lịch (25/5/2021 âm lịch) là ngày Quý Sửu, là ngày mua xe tốt với người tuổi Tỵ, Dậu

+ Ngày 4/7/2021 dương lịch (25/5/2021 âm lịch) là ngày Quý Sửu, là ngày mua xe xấu với người tuổi Thìn, Mùi, Tuất.

+ Ngày 4/7/2021 ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 27/5/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 6/7/2021 dương lịch (27/5/2021 âm lịch) là ngày Ất Mão, là ngày mua xe tốt với người tuổi Mùi, Hợi

+ Ngày 6/7/2021 dương lịch (27/5/2021 âm lịch) là ngày Ất Mão, là ngày mua xe xấu với người tuổi Tý, Ngọ, Dậu.

+ Ngày 6/7/2021 Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

+ Ngày 6/7/2021 dương lịch (27/5/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Âm lịch : 29/5/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 8/7/2021 dương lịch (29/5/2021 âm lịch) là ngày Đinh Tỵ, là ngày mua xe tốt với người tuổi Sửu, Dậu

+ Ngày 8/7/2021 dương lịch (29/5/2021 âm lịch) là ngày Đinh Tỵ, là ngày mua xe xấu với người tuổi Dần, Thân, Hợi.

+ Ngày 8/7/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 2/6/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 11/7/2021 dương lịch (2/6/2021 âm lịch) là ngày Canh Thân, là ngày mua xe tốt với người tuổi Tý, Thìn

+ Ngày 11/7/2021 dương lịch (2/6/2021 âm lịch) là ngày Canh Thân, là ngày mua xe xấu với người tuổi Dần, Tỵ,Hợi.

+ Ngày 11/7/2021 Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 4/6/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 13/7/2021 dương lịch (4/6/2021 âm lịch) là ngày Nhâm Tuất, là ngày mua xe tốt với người tuổi Dần, Ngọ

+ Ngày 13/7/2021 dương lịch (4/6/2021 âm lịch) là ngày Nhâm Tuất, là ngày mua xe xấu với người tuổi Sửu, Thìn, Mùi.

+ Ngày 13/7/2021 ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 6/6/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 15/7/2021 dương lịch (6/6/2021 âm lịch) là ngày Giáp Tý, là ngày mua xe tốt với người tuổi Thìn, Thân

+ Ngày 15/7/2021 dương lịch (6/6/2021 âm lịch) là ngày Giáp Tý, là ngày mua xe xấu với người tuổi Mão, Ngọ, Dậu.

+ Ngày 15/7/2021 ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 8/6/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 17/7/2021 dương lịch (8/6/2021 âm lịch) là ngày Bính Dần, là ngày mua xe tốt với người tuổi Ngọ, Tuất

+ Ngày 17/7/2021 dương lịch (8/6/2021 âm lịch) là ngày Bính Dần, là ngày mua xe xấu với người tuổi Tỵ, Thân, Hợi.

+ Ngày 17/7/2021 Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 10/6/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 19/7/2021 dương lịch (10/6/2021 âm lịch) là ngày Mậu Thìn, là ngày mua xe tốt với người tuổi Tý, Thân

+ Ngày 19/7/2021 dương lịch (10/6/2021 âm lịch) là ngày Mậu Thìn, là ngày mua xe xấu với người tuổi Sửu, Mùi, Tuất.

+ Ngày 19/7/2021 ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 12/6/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 21/7/2021 dương lịch (12/6/2021 âm lịch) là ngày Canh Ngọ, là ngày mua xe tốt với người tuổi Dần, Tuất

+ Ngày 21/7/2021 dương lịch (12/6/2021 âm lịch) là ngày Canh Ngọ, là ngày mua xe xấu với người tuổi Tý, Mão, Dậu.

+ Ngày 21/7/2021 ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 14/6/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 23/7/2021 dương lịch (14/6/2021 âm lịch) là ngày Nhâm Thân, là ngày mua xe tốt với người tuổi Tý, Thìn

+ Ngày 23/7/2021 dương lịch (14/6/2021 âm lịch) là ngày Nhâm Thân, là ngày mua xe xấu với người tuổi Dần, Tỵ, Hợi.

+ Ngày 23/7/2021 ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 16/6/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 25/7/2021 dương lịch (16/6/2021 âm lịch) là ngày Giáp Tuất, là ngày mua xe tốt với người tuổi Dần, Ngọ

+ Ngày 25/7/2021 dương lịch (16/6/2021 âm lịch) là ngày Giáp Tuất, là ngày mua xe xấu với người tuổi Sửu, Thìn, Mùi.

+ Ngày 25/7/2021 ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 18/6/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 27/7/2021 dương lịch (18/6/2021 âm lịch) là ngày Bính Tý, là ngày mua xe tốt với người tuổi Thìn, Thân

+ Ngày 27/7/2021 dương lịch (18/6/2021 âm lịch) là ngày Bính Tý, là ngày mua xe xấu với người tuổi Mão, Ngọ, Dậu.

+ Ngày 27/7/2021 ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 27/7/2021 dương lịch (18/6/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Âm lịch : 20/6/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 29/7/2021 dương lịch (20/6/2021 âm lịch) là ngày Mậu Dần, là ngày mua xe tốt với người tuổi Ngọ, Tuất

+ Ngày 29/7/2021 dương lịch (20/6/2021 âm lịch) là ngày Mậu Dần, là ngày mua xe xấu với người tuổi Tỵ, Thân, Hợi.

+ Ngày 29/7/2021 Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 31/7/2021

Âm lịch : 22/6/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 31/7/2021 dương lịch (22/6/2021 âm lịch) là ngày Canh Thìn, là ngày mua xe tốt với người tuổi Tý, Thân

+ Ngày 31/7/2021 dương lịch (22/6/2021 âm lịch) là ngày Canh Thìn, là ngày mua xe xấu với người tuổi Sửu, Mùi, Tuất.

+ Ngày 31/7/2021 ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 31/7/2021 dương lịch (22/6/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Xem Ngày Đẹp Mua Xe Tháng 11 Năm 2022 / 2023

Điều quan tâm của bạn có phải là tháng 11 năm 2020 mua xe ngày nào tốt ? Trong thời đại hiện nay, xe cộ là một phương tiện di chuyển hằng ngày không thể thiếu đối với mỗi cá nhân.

Hằng ngày, chúng ta sử dụng phương tiện để đi làm, đi học hay bất kì khi nào ra đường đều cần đến phương tiện để đi lại. Vì vậy nên điều được hầu hết mọi người quan tâm đó là một cái xe tốt và chọn được ngày tốt để mua xe. Xem ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2020 sẽ giúp bạn giải đáp được mối thắc mắc này.

Đồng thời, khi xem ngày đẹp mua xe trong tháng 11 năm 2020 có thể mang lại cho chủ nhân của nó nhiều điều may mắn trong công việc làm ăn, có thể mang lại tài lộc, xe ít bị hỏng hóc. Chính vì thế, mà ngày tốt mua xe tháng 11 năm 2020 càng được quan tâm.

1. Xem ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2020 có ý nghĩa gì?

Nhiều người không coi trọng vào việc xem ngày mua xe nên luôn xảy ra những điều ngoài ý muốn, việc chọn ngày cũng giúp bạn có thêm những kiến thức và sắp xếp công việc phù hợp với những ngày tốt. Nên thận trọng trong việc xem ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2020 để gặp nhiều may mắn, thuận lợi, chính chiếc xe cũng sẽ mang lại tài lộc.

Nếu xem tháng 11 năm 2020 mua xe ngày nào tốt và đúng vào các ngày phù hợp với bạn, sẽ mang tới những điều may mắn, thuận lợi và khiến bạn thành công hơn trong sự nghiệp, cuộc sống. Cùng với đó, không phải ai cũng có thể tuân thủ theo xem ngày mua xe tháng 11 năm 2020 ở trên, mà còn tùy thuộc vào vận mệnh của bản thân để chọn được ngày thích hợp.

2. Tháng 11 năm 2020 mua xe ngày nào tốt?

Thứ hai, ngày 2/11/2020 nhằm ngày 17/9/2020 Âm lịch Ngày KỶ DẬU, tháng BÍNH TUẤT, năm CANH TÝ, Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ tư, ngày 4/11/2020 nhằm ngày 19/9/2020 Âm lịch. Ngày TÂN HỢI, tháng BÍNH TUẤT, năm CANH TÝ, Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ bảy, ngày 7/11/2020 nhằm ngày 22/9/2020 Âm lịch. Ngày GIÁP DẦN, tháng BÍNH TUẤT, năm CANH TÝ, Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ hai, ngày 9/11/2020 nhằm ngày 24/9/2020 Âm lịch Ngày BÍNH THÌN, tháng BÍNH TUẤT, năm CANH TÝ, Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ ba, ngày 10/11/2020 nhằm ngày 25/9/2020 Âm lịch. Ngày ĐINH TỴ, tháng BÍNH TUẤT, năm CANH TÝ, Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ bảy, ngày 14/11/2020 nhằm ngày 29/9/2020 Âm lịch. Ngày TÂN DẬU, tháng BÍNH TUẤT, năm CANH TÝ, Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ hai, ngày 16/11/2020 nhằm ngày 2/10/2020 Âm lịch. Ngày QUÝ HỢI, tháng ĐINH HỢI, năm CANH TÝ, Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ tư, ngày 18/11/2020 nhằm ngày 4/10/2020 Âm lịch. Ngày ẤT SỬU, tháng ĐINH HỢI, năm CANH TÝ, Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ bảy, ngày 21/11/2020 nhằm ngày 7/10/2020 Âm lịch. Ngày MẬU THÌN, tháng ĐINH HỢI, năm CANH TÝ, Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59).

Thứ hai, ngày 23/11/2020 nhằm ngày 9/10/2020 Âm lịch. Ngày CANH NGỌ, tháng ĐINH HỢI, năm CANH TÝ, Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ sáu, ngày 27/11/2020 nhằm ngày 13/10/2020 Âm lịch. Ngày GIÁP TUẤT, tháng ĐINH HỢI, năm CANH TÝ, Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ hai, ngày 30/11/2020 nhằm ngày 16/10/2020 Âm lịch. Ngày ĐINH SỬU, tháng ĐINH HỢI, năm CANH TÝ, Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Bạn đang đọc nội dung bài viết Ngày Đẹp Mua Xe Tháng 3 Năm 2022 Là Những Ngày Nào / 2023 trên website Asus-contest.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!