Đề Xuất 3/2023 # Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Bảy # Top 11 Like | Asus-contest.com

Đề Xuất 3/2023 # Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Bảy # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Bảy mới nhất trên website Asus-contest.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.

Đức Bà Maria. 2. Đọc Kinh Truyền Tin hoặc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Kinh Truyền Tin (đọc trong các Mùa Phụng Vụ, trừ Mùa Phục Sinh) Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh

Đ: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. (Đọc 1 Kinh Kính Mừng).

Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời,Đ: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. (Đọc 1 Kinh Kính Mừng).

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa, đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Con Chúa, chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại, được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. (Trong mùa Phục Sinh thì đọc Kinh Lạy Nữ Vương)

Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Alleluia. Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (chỉ đọc trong Mùa Phục Sinh)

Đ: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia.

Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia.Đ: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Alleluia.Đ: Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia.

Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa, cùng là Chúa chúng con, đã sống lại ; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

4. Kinh Dâng Mình Buổi Tối Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa./ Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa./ Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhận lời con. Amen.

5. Kinh Ăn Năn Tội Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự ; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

8. Kinh Kính Mến Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

9. Kinh Tin Kính Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác ; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại ; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng ; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

10. Tung Hô Lời Chúa (Mùa Chay không hát Allêluia, có thể hát Bài “Lắng Nghe Lời Chúa” để thay thế). Allêluia ! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia ! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia ! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn. Allêluia.

11. Lời Chúa (Tin Mừng theo ngày): Suy niệm và cầu nguyện (tuỳ ý mỗi người)

Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Lạy Chúa Giêsu / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ nhất Mùa Vui này / để tôn vinh Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa./ Chúng con nài xin Chúa vì Mầu Nhiệm này/ và vì lời cầu bầu của Mẹ Thánh Chúa / ban cho chúng con được biết ở rất khiêm nhường trong lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Nhập Thể, xuống trên linh hồn chúng con / làm cho chúng con sống thật sự khiêm nhường.

: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người. Lạy Chúa Giêsu / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ hai Mùa Vui này / để kính nhớ việc Đức Maria – Mẹ Rất Thánh của Chúa/ đi thăm bà Isave là chị họ của Mẹ./ Xin Chúa vì Mầu Nhiệm này / và vì lời Đức Mẹ cầu bầu / ban cho chúng con một đức bác ái toàn hảo đối với tha nhân.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm thăm viếng xuống đầy lòng chúng con / để chúng con sống đức bác ái đích thực.

: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. Lạy Hài Nhi Giêsu đáng tôn thờ / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ ba Mùa Vui này / để tôn vinh sự Chúa sinh ra khó nghèo tại Bêlem./ Vì Mầu Nhiệm Giáng Sinh của Chúa/ và vì lời Đức Mẹ cầu bầu / xin Chúa cho chúng con thoát khỏi những ham mê của cải thế gian / biết yêu mến sống thanh bần, và yêu thương những người nghèo khó.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Giáng Sinh xuống đầy lòng chúng con / giúp chúng con biết yêu mến tinh thần nghèo khó.

: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. Lạy Chúa Giêsu / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ bốn Mùa Vui này / để kính nhớ việc Mẹ Maria dâng Chúa trong Đền Thờ./ Xin Chúa vì Mầu Nhiệm này / và vì lời Đức Mẹ cầu bầu / ban cho chúng con được ơn khôn ngoan / và biết sống thanh sạch từ trong con tim đến ngoài thân xác.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Thánh Tẩy xuống đầy lòng chúng con / giúp chúng con sống khôn ngoan và trong sạch tinh tuyền.

: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Lạy Chúa Giêsu / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ năm Mùa Vui này / để kính nhớ việc sau ba ngày lạc mất Chúa / Đức Mẹ đã tìm thấy Ngài trong Đền Thờ, ở giữa những vị luật sĩ thông thái./ Xin Chúa vì Mầu Nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu / ban cho chúng con ơn thống hối ăn năn, cải thiện đời sống / ban cho những anh em rối đạo, những anh em ly giáo, những kẻ thờ tà thần / được ơn trở về với Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

Xin Chúa thương xót chúng con.Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh.Đức Bà là gương nhân đức. 13. Kinh Cầu Đức Mẹ

* Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.* Thưa: Cầu cho chúng con.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà là tòa Đấng Khôn Ngoan.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà phù hộ các giáo hữu.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương các Thánh Thiên Thần.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương các Thánh Tổ Tông.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương các Thánh Tiên Tri.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương các Thánh Tông Đồ.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương các Thánh hiển tu.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương linh hồn và xác lên trời.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.* Thưa: Cầu cho chúng con. Nữ Vương ban sự Bình An.* Thưa: Cầu cho chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.* Thưa: Chúa tha tội chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.* Thưa: Chúa nhậm lời chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.* Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN: Chúng con đội ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con. Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian, chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi, khoan thay, nhân thay, chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem yên ủi dạy dỗ chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên Thần cùng trên hết các Thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy. Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên Đàng xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu, cùng mặt Đức Mẹ, được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. AMEN.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà là Đấng trọng thiêng.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà như lầu đài Đavid vậy.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà như tháp ngà báu vậy.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà như đền vàng vậy.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà là cửa Thiên Đàng.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà như sao mai sáng vậy.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Bà bàu chữa kẻ có tội.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ đầy lòng thương xót.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ là lẽ cậy trông.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ cực tinh cực sạch.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ rất đáng yêu mến.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ chỉ bảo đành lành.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Nữ cực khôn cực ngoan.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Nữ rất đáng kính chuộng.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Nữ rất đáng ngợi khen.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Nữ có tài có phép.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Nữ có lòng khoan nhân.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Nữ trung tín thật thà.* Thưa: Cầu cho chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.* Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.* Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con.* Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con. Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.* Thưa: Thương xót chúng con. Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.* Thưa: Thương xót chúng con. Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.* Thưa: Thương xót chúng con. Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.* Thưa: Thương xót chúng con.

Rất Thánh Đức Bà Maria.* Thưa: Cầu cho chúng con. Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.* Thưa: Cầu cho chúng con. Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.* Thưa: Cầu cho chúng con. Đức Mẹ Chúa Kitô.* Thưa: Cầu cho chúng con.

Đức Bà nâng đỡ di dân.

14. Kinh Lạy Nữ Vương Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi ! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi khoan thay ! nhân thay ! dịu thay ! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

15. Kinh Dâng Mình Buổi Tối Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa./ Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa./ Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả Linh hồn và xác con trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhận lời con. Amen.

16. Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ hay thương xót / là Nữ Vương Trời đất, là nơi ẩn náu của những kẻ tội lỗi./ Chúng con dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Người./ Chúng con dâng cho Người trái tim chúng con, linh hồn chúng con, gia đình chúng con, và hết mọi sự thuộc về chúng con./ Để cho việc hiến dâng này được thực sự hữu hiệu và bền vững / hôm nay chúng con xin tuyên xưng lại, những điều chúng con đã thề hứa khi chịu phép Rửa tội và phép Thêm sức./ Chúng con cam đoan sẽ sống làm người Công Giáo tốt, trung thành với Chúa, với Giáo Hội, với Đức Thánh Cha./ Chúng con sẽ rước Mình Thánh Chúa, lần hạt Mân Côi, sùng kính ngày Thứ Bảy đầu tháng, và nhất là làm việc giúp kẻ tội lỗi ăn năn trở lại.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, chúng con lại xin hứa thêm với Người, chúng con sẽ sốt sắng tôn sùng Người, để nhờ sự dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Người, và nhờ ơn Người cầu bầu, nước Chúa sẽ mau trị đến trong thế gian này. Amen.

17. Kinh Dâng Gia Đình Cho Đức Mẹ Lạy Trái Tim Đồng Trinh Maria là gương mẫu cho các gia đình. Chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ gia đình chúng con. Mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống, sự chết. Xin Mẹ là Nữ Vương chỉ huy gia đình nhỏ bé này:

– Gia đình con muốn noi gương gia đình Nazarét. – Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng. – Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến. – Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ. – Gia đình con xin Mẹ ban cho hằng ngày dùng đủ. – Gia đình con xin Mẹ ban cho trên thuận dưới hòa, con cái hiếu thảo, vợ chồng thương nhau. – Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa Hỏa ngục. – Gia đình con khi lầm than vất vả, xin Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi. – Gia đình con khi có ai qua đời, bệnh hoạn, xin Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó. – Gia đình con khi có người khô khan mất nết, xin Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng. – Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, xin Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc. – Gia đình con khi có thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, xin Mẹ hướng dẫn qua những gian nguy. – Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, xin Mẹ giữ gìn trong sạch. – Gia đình con khi có người đi vắng, xin Mẹ duy trì tình thân ái. – Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, xin Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng. – Gia đình con xin nguyền không trái phép công bìnhĐáp: Cho con giữ trọn lời nguyền. (Câu nào cũng thưa như vậy).

– Gia đình con xin nguyền không dám dâm ô. – Gia đình con xin nguyền không dám hằn thù ghen ghét. – Gia đình con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima – Gia đình con xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.

Lạy Nữ Vương gia đình / Mẹ ở đây với chúng con / vui buồn sướng khổ/ Mẹ con cùng nhau chia sẻ / xa Mẹ chúng con biết trông cậy ai / đời chúng con gian nan khổ sở lắm / gia đình chúng con long đong tối ngày / Nhưng có Mẹ ở bên chúng con / chúng con thấy quên hết ưu phiền / vui sống qua kiếp lưu đầy / mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. Amen.

18. Kinh Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ Hỡi những tâm hồn đền tạ / hãy lắng nghe những tiếng đau khổ của Trái Tim Mẹ / đang thiết tha kêu gọi các con cái Người. Hỡi các con / Trái Tim Mẹ đã tan nát vì đau khổ/ và còn đau khổ hơn nữa / vì những tội tệ bạc của loài người./ Hỡi các con vì thương Mẹ / chúng con hãy dâng mình hy sinh / để đền thay những tội bội bạc ấy.Chúng con xin dâng mình để đền thay những tội bội bạc ấy.

Hỡi các con / Trái Tim Mẹ bị muôn gai nhọn xâu xé / vì loài người ăn ở ngạo mạn / ham mê tiền tài, sắc dục / ít là chúng con hãy cố yên ủi Mẹ. Đáp: Chúng con dốc lòng yên ủi Trái Tim Mẹ.

Trái Tim Mẹ buồn phiền đến nỗi chết / vì những kẻ đã dâng mình cho Mẹ / lại quay đầu phản bội / chúng con hãy vững chí đừng khi nào bỏ Mẹ. Đáp: Chúng con thà chết, không hề lìa bỏ Mẹ.

Trái Tim Mẹ buồn phiền đến nỗi chết / vì những lời Mẹ nhắn nhủ bị người đời bác bỏ / mà giáo dân thì hững hờ / ít là chúng con hãy trung thành cùng Mẹ. Đáp: Chúng con xin trung thành cùng Mẹ.

Kìa Chúa đã bị xúc phạm lắm rồi / để ngăn tay Chúa đừng dùng quyền oai nộ / chúng con hãy nghe những lời Mẹ nhắn nhủ. Đáp: Chúng con sẵn sàng vâng lời Mẹ.

Để cứu thế gian khỏi tội lỗi / được bình an, chúng con hãy cải thiện đời sống. Đáp: Chúng con xin hết sức sửa mình.

Để cứu thế gian khỏi tội lỗi / được bình an, chúng con hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Đáp: Chúng con xin lần hạt mọi ngày.

Để cứu thế gian khỏi tội lỗi được bình an/ chúng con hãy đền tạ Trái Tim Mẹ. Đáp: Chúng con quyết sống cuộc đời đền tạ.

Lạy Mẹ nhân lành / xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin. Đáp: Xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin

Lạy Mẹ nhân lành / xin xuống muôn ơn cho hồn xác chúng con. Đáp: Xin xuống muôn ơn cho hồn xác chúng con.

Lạy Mẹ nhân lành / xin ban cho gia đình chúng con được bình an, và đạo đức sốt sắng. Đáp: Xin ban cho gia đình chúng con được bình an, và đạo đức sốt sắng.

Lạy Mẹ nhân lành / xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các Linh mục, các bậc tu trì được nên thánh. Đáp: Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục, các bậc tu trì được nên thánh.

Lạy Mẹ nhân lành / xin cho các thanh niên được mạnh mẽ trong đức tin / cho các phụ nữ yêu mến đức trong sạch / và hết thảy các giáo hữu được ăn ở đạo đức.

Đáp: Xin cho các thanh niên được mạnh mẽ trong đức tin / cho các phụ nữ yêu mến đức trong sạch / và hết thảy các giáo hữu được ăn ở đạo đức.

Lạy Mẹ là Nữ Vương quyền phép / Mẹ đã tỏ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ cho thế gian./ Xin Mẹ hãy làm cho mọi người nhận biết, và tôn sùng trái tim Mẹ. Đáp: Xin hãy làm cho mọi người nhận biết, và tôn sùng Trái Tim Mẹ.

Lạy Mẹ là Nữ Vương quyền phép / xin hãy làm cho Trái Tim Mẹ toàn thắng trong lòng chúng con / và trên thế giới này, hầu dọn đường cho cuộc toàn thắng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu – Con Mẹ.

Đáp: Hầu dọn đường cho cuộc toàn thắng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, Con Mẹ.

Chúc tụng, ngợi khen, cảm mến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Đồng Trinh Maria / cùng Trái Tim Con Cực Thánh Người / bây giờ và đời đời. Amen.

19. Lời Nguyện Cứu Giúp Luyện Ngục

Lạy Cha hằng hữu – con xin dâng lên Cha Máu Cực Thánh của Người Con Chí Thánh Cha / là Đức Giêsu / hiệp cùng với các Thánh Lễ được cử hành trên khắp cả thế giới ngày hôm nay / để cầu:

Chương Trình Đọc Kinh Giỗ / Kinh Tối Gia Đình / Giuse Luca

Hôm nay là ngày giỗ lần thứ……. Của linh hồn……… là ông bà ,cha mẹ, là bác chú ,cô dì, là chị em , là bạn bè thân thiết của nhiều người có mặt hôm nay / Lễ giỗ là dịp để họ hàng, bà con, anh em, con cháu nhận ra nhau / Quanh năm mọi người ai cũng lo làm ăn, không có dịp để gặp nhau / giỗ là dịp để con cháu nhắc nhớ lại công ơn của ông bà, cha mẹ / Giỗ cũng là dịp lưu giữ truyền thống tốt đẹp của gia tộc / cũng là dịp để hồi tưởng thương nhớ người đã khuất với tất cả lòng tôn kính, tiếc nuối / Cũng là dịp để những người còn sống xích lại gần nhau hơn và gắn kết tình yêu thương nhau trong Chúa.

2. Làm dấu Thánh giá / Hát Kinh Chúa Thánh Thần /Đọc Kinh Ăn năn tội.

3. Hát: Vì Danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn ……….được lên chốn nghỉ ngơi.

4. Lần hạt: Ngắm Mùa Thương

1/ Chúa Giesus Lo buồn đổ mồ hôi máu……….

Hát: Vì Danh Chúa nhân từ

2/ Chúa Giesus Chịu đánh đòn…………………

Hát: Vì Danh Chúa nhân từ

3/ Chúa Giesus Chịu đội mão gai……………….

Hát: Vì Danh Chúa nhân từ

4/ Chúa Giesus Vác Thánh giá…………………

Hát: Vì Danh Chúa nhân từ

5/ Chúa Giesus Chịu chết trên Thánh giá………

Hát: Vì Danh Chúa nhân từ

5. Đọc kinh: Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành …

6. Hát (đứng): Xin cho con biết lắng nghe….

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêô:

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn/ Vâng lạy Cha, và ý Cha muốn như vậy / Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho / Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng / Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi/ Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta / Vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng / Và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an / Vì ách của Ta thì êm ái / và gánh của Ta thì nhẹ nhàng /

Đó là lời Chúa.

Kính thưa cộng đoàn: Chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây, hầu cho những người còn sống được ơn nâng đỡ / cho kẻ qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng hạnh phúc muôn đời.

1/ Lạy Chúa, Chúa đã dùng Bí Tích thanh tẩy mà làm cho Linh hồn… được trở nên con thật của Chúa /Xin đón nhận linh hồn…Vào Nước Hằng sống muôn đời/

2/ Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính Thịt Máu Chúa mà nuôi dưỡng Linh hồn….., xin cho Linh hồn … được giải thoát khỏi xiềng xích sự chết, được ơn Phục Sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên Thiên đàng/

3/ Lạy Chúa, Chúa đã phán: “Phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa” / Trải qua bao nhọc nhằn vất vả / Linh hồn………. nay đã về với Chúa / Xin cho Linh hồn……. được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa/

4/ Lạy Chúa, xin ghé mắt đoái nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, những kẻ luôn vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày / Xin cho niềm hy vọng cậy trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh / để khi qua khỏi đời này / chúng con được đón nhận vào Nước Hằng Sống muôn đời/

1/ Từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than, niềm thành tín dâng Mẹ nhân ái / nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.

ĐK: Từ vực sâu, tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau / Mẹ, Mẹ ơi, hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.

2/Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trông ai người nhớ thương / Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt, lửa hồng bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn lường.

3/Ngàn nỗi ưu phiền đau đớn, chỉ biết kêu xin Mẹ đoái thương, dìu về nơi Thiên Tòa cao sáng / Cùng Mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời.

Lạy Chúa là Cha rất Nhân Từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho Linh hồn….. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là Linh hồn…….. được phục sinh trong hào quang sáng chói muôn đời / Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con /

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn ……được lên chốn nghỉ ngơi ……

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm / Cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi / Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng / xin tha phần phạt cho Linh hồn … chúng con đã cầu nguyện hôm nay / hoặc còn giam nơi lửa luyện tội / thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra / mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là Nước Thiên Đàng / Vì công nghiệp Chúa Con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho Linh hồn….. được lên chốn nghỉ ngơi / Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng / Amen.

12. KINH LẠY NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH

Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ, xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai / Giờ chúng con đang gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng nếu có Mẹ ở bên, chúng con thấy quên hết ưu phiền / Vui sống qua kiếp lưu đày / Mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên đàng. Amen.

13. KINH CÁM ƠN: – KINH TRÔNG CẬY – BA CÂU LẠY

Hát bài: Lựa một trong 2 bài = Cầu cho cha mẹ

1/ Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca.

ĐK: Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà. Giúp mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn sinh trái đơn hoa. Xin cho con ở giữa gia đình sống làm sao đền đáp ân tình. Ơn biển trời ghi khắc trong tim

2/ Nuôi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người. Bàn tay cha, dòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên .

1/ Xin Chúa (í a) chúc lành, cho đời Cha Mẹ của con, công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn Trời, và ơn Cha Mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau.

ĐK : Xin cho Cha Mẹ con, thắm mãi tình son của Chúa Trời. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

2/ An vui cũng như đau buồn, luôn đẹp tấm lòng Mẹ Cha, ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. ***

3/Ơn kia í a sinh thành, cao tựa núi tựa biển sâu. Công cha còn hơn Thái Sơn, nghĩa ân mẹ cao tựa suối nguồn. Con xin khắc ghi lòng, trọn đời thảo kính cha mẹ. Nguyện sao cho tròn hiếu tình mới vẹn lòng con.

Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn … qua chốn u sầu. Xin vì công nghiệp Đức Nữ Đồng Trinh, mà Chúa đưa tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau.

Trẻ Nên Ngủ Lúc Mấy Giờ Tối Là Tốt Nhất?

Giấc ngủ của trẻ vô cùng quan trọng và luôn được bố mẹ quan tâm hàng đầu. Trẻ ngủ đủ giấc và đúng giờ sẽ giúp cho quá trình phát triển thể chất và trí tuệ được thuận lợi. Các bố mẹ đều muốn nắm rõ trẻ nên ngủ lúc mấy giờ tối là tốt nhất để giúp con mình có giấc ngủ khoa học, đúng cách, tạo điều kiện để phát triển toàn diện. Hiểu sự quan tâm đó, hôm nay, sẽ chia sẻ những thông tin cần thiết để các bố mẹ tham khảo, áp dụng cho bé nhà mình.

Câu hỏi về thời gian ngủ của trẻ chưa bao giờ là mới. Không chỉ các bậc phụ huynh mà những trẻ bắt đầu có ý thức về sức khỏe cũng đã biết tìm hiểu để thực hiện chế độ ăn ngủ khoa học. Ngủ đủ giấc, đúng giờ giúp trẻ cung cấp đủ năng lượng, tinh thần sảng khoái, trí tuệ linh hoạt để phục vụ cho các hoạt động học tập trong ngày đạt kết quả cao.

Theo các chuyên gia về sức khỏe, thời gian ngủ cần thiết mỗi ngày áp dụng cho trẻ sơ sinh được tính như sau:

Trẻ 1 tuần tuổi: ban ngày 8 tiếng, ban đêm 8,5 tiếng.

Trẻ 1 tháng tuổi: ban ngày 7 tiếng, ban đêm 8,5 tiếng.

Trẻ 3 tháng tuổi: ban ngày 5 tiếng, ban đêm 10 tiếng.

Trẻ 6 tháng tuổi: ban ngày 3 tiếng 15 phút, ban đêm 11 tiếng.

Trẻ 9 tháng tuổi: ban ngày 3 tiếng, ban đêm 11 tiếng.

Trẻ 12 tháng tuổi: ban ngày 2 tiếng 15 phút, ban đêm 11,5 tiếng.

Đối với những trẻ không phải sơ sinh, những trẻ từ 5 tuổi trở lên thì thời gian ngủ ban ngày giảm xuống, đồng thời giấc ngủ ban đêm dài ra. Cho đến trẻ 12 tuổi thì nên ngủ 10 tiếng ban đêm và 1 đến 2 tiếng ban ngày.

Trẻ nên ngủ lúc mấy giờ tối là tốt nhất? Câu trả lời còn tùy theo độ tuổi của trẻ. Nói chung chung thì không nên cho trẻ thức quá 9 giờ tối và thức dậy không quá 7 giờ 30 phút sáng.

Tùy theo mỗi lứa tuổi mà giờ giấc ngủ cũng thay đổi, trẻ sơ sinh thường có thời gian ngủ ngày nhiều hơn những trẻ lớn.

Lý do nên cho trẻ đi ngủ trước 9 giờ tối là: Hóc môn tăng trưởng được tiết ra vào lúc trẻ đang ngủ say, mà đỉnh điểm là vào khoảng 11 đến 12 giờ (đối với người trường thành là 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng). Vì thế trẻ đi ngủ 9 giờ tối để chìm vào giấc ngủ say lúc nửa đêm, từ đó hóc môn tăng trưởng này hoạt động mạnh, có lợi cho sự tăng trưởng về thể chất cũng như trí não của trẻ.

Vì sao trẻ nên ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc có nghĩa là đủ thời gian và đúng cách, không phải cả ngày lẫn đêm dồn lại đủ số giờ là đảm bảo đủ giấc. Chẳng hạn có người lầm tưởng rằng ban ngày không nên cho con ngủ thì ban đêm con sẽ ngủ ngon hơn và ngủ được giấc dài hơn. Như vậy là không đảm bảo sức khỏe cũng như làm chậm lại sự phát triển tự nhiên của trẻ, gây mệt mỏi, thiếu năng lượng để trẻ hoạt động.

Các nghiên cứu cho thấy, trẻ em ngủ đủ giấc và đúng giờ thì sẽ lớn nhanh, cơ thể khỏe mạnh, còn những trẻ không được ngủ đúng giờ thường bị còi cọc, kém thông minh và cơ thể yếu ớt hơn.

Bởi vì, hoạt động sóng não ở khu vực thùy đỉnh – thùy chẩm của trẻ ít ngủ sẽ yếu và chậm hơn nhiều so với khi ngủ đủ, và khu vực não bị tổn thương đáng kể, từ đó các hoạt động lập kế hoạch, định hướng không gian và sự chú ý bị chi phối, yếu kém đi nhiều.

Đối với những trẻ đã đi học thì việc ngủ đủ giấc càng cần thiết hơn nữa. Vì trẻ cần được cung cấp đủ năng lượng cũng như sự tỉnh táo trên lớp, cho các hoạt động bên ngoài gia đình được hiệu quả.

Tuy việc ngủ rất quan trọng, nhưng cho trẻ ngủ quá nhiều cũng không phải là cách làm đúng, bởi vì ngủ quá nhiều khiến cơ thể thiếu vận động và các chất dinh dưỡng không được chuyển hóa tốt khiến cho trẻ dễ bị béo phì, sản sinh thêm nhiều bệnh nguy hiểm. Hơn nữa, trẻ ngủ nhiều quá thì tinh thần cũng không được tỉnh táo, nhanh nhẹn vì trí não ít hoạt động hơn là nghỉ ngơi.

Các bậc phụ huynh nên kiểm soát giờ ngủ của con thật chặt chẽ, tạo cho trẻ thói quen ngủ trước 9 giờ và thức dậy trước 7 giờ 30 để đảm bảo khoa học.

Ngoài ra, có nhiều yếu tố khác cũng tác động đến sự phát triển và hoạt động, học tập của trẻ. Bố mẹ nên chú ý về bữa ăn của trẻ, cho con ăn đủ chất dinh dưỡng, không thiếu cũng không thừa; khuyến khích con thực hiện những vận động phù hợp với lứa tuổi, có thể là tập thể dục, chơi thể thao hoặc làm việc nhà phụ bố mẹ; giúp con hiểu và tránh xa những trò chơi vô bổ như trò chơi điện tử, những trò bạo lực,… làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần trẻ cũng như ảnh hưởng đến mắt và trí não của trẻ.

Học Trực Tuyến Và Học Kết Hợp: Đâu Là Phương Pháp Tối Ưu?

Trước khi công nghệ ra đời, các phương pháp giảng dạy truyền thống vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào tài liệu in giấy, học sinh vẫn phải làm bài trên lớp từ sách dành cho học sinh và làm bài về nhà vào vở bài tập.

Đây là một cách tiếp cận đã được chứng minh và về cơ bản, cấu trúc của lớp học không thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở thời điểm hiện tại chính là sự thịnh hành của công nghệ cũng như vị trí của công nghệ trong lĩnh vực giáo dục. Công nghệ phát triển không ngừng, cũng giống như cách thức chúng ta dạy và học.

Trong thập niên 70 và 80, băng cát-xét được sử dụng như một công cụ giáo dục. Sau đó, vào thập niên 90, chúng ta dần đón nhận những tiến bộ của công nghệ máy tính, tạo tiền đề cho việc sử dụng máy tính cá nhân trong môi trường lớp học. Như vậy, chúng ta thấy được cơ hội phát triển các phương pháp giảng dạy trực tuyến như một cách thức giảng dạy mới bổ sung cho mô hình học tập trực diện.

Tuy công nghệ vào thời kỳ đó vẫn còn hạn chế, nó cũng đã đánh dấu một thời điểm quan trọng trong giảng dạy. Các nhà giáo dục nhận ra rằng việc dạy và học có thể được triển khai bên ngoài lớp học và mang lại lợi ích to lớn cho người học.

Trong bối cảnh giảng dạy tiếng Anh, có rất nhiều yếu tố đang dần thay đổi cách thức chúng ta học tập, cụ thể là: mong muốn truy cập thông tin theo yêu cầu của người học cao hơn bao giờ hết; cạnh tranh khốc liệt để có được sự chú ý; và tất nhiên không thể thiếu, là sự phát triển nhanh chóng chưa từng có của công nghệ.

Cuối cùng, cách thức học tập của chúng ta không giống nhau, mỗi người có một lộ trình học tập riêng. Vì vậy, đâu đó vẫn tồn tại những khó khăn cho giáo viên khi đi tìm cách tiếp cận người học tiếng Anh hiện đại – vậy đâu là cách tiếp cận tốt nhất?

Tham gia học trực tuyến và học kết hợp. Học thực tế lẫn trực tuyến, học theo chương trình được thiết kế riêng, học theo phương pháp số hoá, v.v. Chúng ta thường nghe thấy những cụm từ này, nhưng trên thực tế, không phải lúc nào cũng thấy được, cảm nhận hay triển khai rõ ràng những khái niệm này.

Hãy tìm hiểu kỹ hơn về phương pháp học trực tuyến

Học trực tuyến là gì? Về cơ bản, cách tiếp cận này là một môi trường học tập tồn tại trực tuyến. Người học có thể luyện tập theo tốc độ riêng của mình, tự làm bài tập về nhà theo khung thời gian riêng, và tự tổ chức việc học của mình.

“Chính các giáo viên đang tạo nên môi trường lớp học trực tuyến, nơi họ có thể triển khai các hoạt động tương tác như: bỏ phiếu, chia nhóm lớp học và các hoạt động chia đội khác; tất cả đều hoàn toàn trực tuyến. Điều này mở ra cơ hội cho phép học sinh chuyển sang làm bài tập về nhà bên ngoài lớp học. Thậm chí, học sinh còn có thể học bổ sung theo khung thời gian riêng nhờ môi trường trực tuyến này.”

Theo Kayo, cách tiếp cận này phụ thuộc vào khả năng truy cập công nghệ, kết nối Internet tốt và tính kỷ luật của học sinh.

“Công nghệ cũng có những vấn đề phát sinh khi chúng ta học tập và giảng dạy trực tuyến, chẳng hạn như khi ai đó vô tình tắt tiếng, hoặc nếu người học không có máy tính, hoặc đường truyền Internet của họ không đủ chất lượng, hoặc họ đang xem gì đó trên điện thoại – luôn tồn tại những thách thức thông thường như vậy.”

Còn đối với giáo viên, cần cân nhắc việc quản trị khi tổ chức lớp học trực tuyến và nâng cao kỹ năng về nền tảng để hiểu được cách thức tận dụng tối đa môi trường lớp học trực tuyến.

Kayo cũng cho biết thêm, chỉ cần một chút đào tạo và kế hoạch rõ ràng, phương pháp dạy học trực tuyến có thể trở nên rất hiệu quả.

“Ví dụ: nếu người học bỏ lỡ một buổi học thì giáo viên có thể cung cấp bản ghi âm của buổi học trực tuyến hoặc tệp PDF có chứa nội dung tổng quan của bài học. Và trong những thời điểm chưa từng có tiền lệ như hiện nay, khi chúng ta phải đối mặt với COVID-19, thì bạn vẫn có thể truy cập vào các khoá học từ bất cứ nơi đâu, mà không cần phải đến lớp học”.

Thế còn phương pháp học kết hợp thì sao?

Đúng như tên gọi của nó, học kết hợp là sự kết hợp giữa hai phương pháp: học trực diện theo kiểu truyền thống và học trực tuyến. Nếu chúng ta biểu thị phương pháp này theo dạng biểu đồ Ven, thì biểu đồ sẽ như sau:

Khu vực A là học trực tuyến

Khu vực B là học trực diện

Khoảng giao giữa A và B biểu thị việc học kết hợp

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Bảy trên website Asus-contest.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!