Đề Xuất 3/2023 # Cách Tính Giờ Trong 1 Ngày Dựa Vào 12 Con Giáp # Top 4 Like | Asus-contest.com

Đề Xuất 3/2023 # Cách Tính Giờ Trong 1 Ngày Dựa Vào 12 Con Giáp # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Tính Giờ Trong 1 Ngày Dựa Vào 12 Con Giáp mới nhất trên website Asus-contest.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Câu hỏi: Cách tính giờ trong 1 ngày dựa vào 12 con giáp, một ngày có mấy canh, một ngày có mấy khắc,

Trả lời: Thuở xa xưa, những bậc tiền nhân thường dùng tức 12 con Giáp (Thập Nhị Địa Chi ) để gọi cho Năm, Tháng, Ngày, Giờ. Số 12 con Giáp tức 12 con vật tượng trưng đó được sắp theo thứ tự như sau : Tý (Chuột), Sửu (Trâu), Dần (Cọp), Mão hay Mẹo (Mèo), Thìn (Rồng), Tỵ (Rắn), Ngọ (Ngựa), Mùi (Dê), Thân (Khỉ), Dậu (Gà), Tuất (Chó) và Hợi (Heo).

Ngoài ra, phương cách dùng để tính các tháng theo con Giáp thì : GIÊNG (Dần = Cọp), HAI (Mão hay Mẹo = Mèo, BA (Thìn = Rồng), TƯ (Tỵ = Rắn), NĂM (Ngọ = Ngựa), SÁU (Mùi = Dê), BẢY (Thân = Khỉ), TÁM (Dậu = Gà), CHÍN (Tuất = Chó), Mười ( Hợi = Heo), Mười Một (Tý = Chuột) và Chạp (Sửu =Trâu).

Một ngày 24h giờ quy định là Đêm Năm Canh, Ngày Sáu Khắc

Được biết, niên lịch cổ truyền Á Đông đã xuất hiện từ đời Hoàng Đế bên Tàu, 2637 trước Thiên Chúa năm 61.

Bảng giờ trong 1 ngày dựa vào 12 con giáp.

Giờ Tý: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng

Giờ Ngọ: Từ 11 giờ đến 13 giờ trưa

Giờ Sửu: Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng

Giờ Mùi: Từ 13 giờ đến15 giờ xế trưa

Giờ Dần: Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng

Giờ Thân: Từ 15 giờ đến 17 giờ chiều

Giờ Mão: Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng

Giờ Dậu: Từ 17 giờ đến 19 giờ tối

Giờ Thìn: Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng

Giờ Tuất: Từ 19 giờ đến 21 giờ tối

Giờ Tỵ: Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng

Giờ Hợi: Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya

Một ngày sẽ có 5 canh

Canh 1: Từ 19 giờ đến 21 giờ tức giờ Tuất

Canh 2: Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya tức giờ Hợi

Canh 3: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng tức giờ Tý

Canh 4: Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng tức giờ Sửu

Canh 5: Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng tức giờ Dần

Do vậy, nếu chúng ta đem so sánh Canh với giờ, thì có hai giờ bằng một Canh và nếu đem so sánh bảng Giờ trong một ngày của 12 con Giáp ở trước sẽ thấy đúng.

Mỗi ban ngày dài 14 giờ, đươc chia cho 6 khắc như bảng sau đây :

Khắc 1: Từ 5 giờ đến 7 giờ 20 sáng

Khắc 2: Từ 7 giờ 20 đến 9 giờ 40 sáng

Khắc 3: Từ 9 giờ 40 đến12 giờ trưa

Khắc 4: Từ 12 giờ đến 14 giờ 20 xế trưa

Khắc 5: Từ 14 giờ 20 đến16 giờ 40 chiều

Khắc 6: Từ 16 giờ 40 đến 19 giờ tối

Tìm kiếm thêm: Giờ tý là mấy giờ, giờ sửu là mấy giờ, giờ dần là mấy giờ, giờ mão là mấy, giờ thìn là mấy giờ, giờ tỵ là mấy giờ, giờ ngọ là mấy giờ, giờ mùi là mấy giờ, giờ thân là mấy giờ, giờ dậu là mấy giờ, giờ tuất là mấy giờ ,giờ hợi là mấy giờ, canh 1 là mấy giờ, canh 2 là mấy giờ, canh 3 là mấy giờ, canh 4 là mấy giờ, canh 5 là mấy giờ, khắc 1 là mấy giờ, khắc 2 là mấy giờ, khắc 3 là mấy giờ, khắc 4 là mấy giờ, khắc 5 là mấy giờ, khắc 6 là mấy giờ, cách tính giờ theo các cụ ngày xưa, cách tính giờ theo 12 con giáp, cách tính giờ trong ngày theo 12 con giáp, cách tính các giờ trong ngày, cách tính tuổi theo 12 con giáp, tính cách 12 con giáp nhân mã, cách tính ngày theo 12 con giáp, giờ thìn là từ mấy giờ đến mấy giờ giờ tý canh ba giờ tý canh 3 giờ tý canh ba karaoke giờ tý là gì giờ tý ngày tý tháng tý năm tý giờ tỵ thuộc hành gì giờ tý giờ tý canh ba anh lại vắng nhà giờ tý bắt đầu từ giờ tý bắt đầu giờ bính tý giờ tý canh ba như quỳnh giờ tý canh ba vân sơn giờ tý canh ba hương lan giờ tý canh ba phi nhung giờ tý canh ba beat giờ tý canh ba là mấy giờ giờ tý canh ba nguyên vũ giờ tý sửu dần mão giờ tý ngọ mẹo dậu giờ tý ngọ mão dậu tuổi tý giờ dần đẻ giờ tý giờ tý giờ sửu giờ giáp tý giờ tý la may gio giờ tý thuộc hành gì giờ tý là giờ nào giữa giờ tý giờ tý ngọ giờ tý là canh mấy giờ tý là mấy h nửa đêm giờ tý hiện hình khung giờ tý giờ tý là mấy giờ giờ tý canh ba lyrics giờ tý canh ba la may gio giờ tý mấy giờ giờ mậu tý giờ tý canh ba mạnh quỳnh như quỳnh giờ tý canh ba mp3 giờ tý canh ba mạnh quỳnh giờ nhâm tý giờ tý trong ngày giờ tý canh 3 như quỳnh giờ tý sửu cách tính giờ tý sửu dần mão giờ tý canh ba song ngọc sinh giờ tý giờ tý canh 3 vân sơn sinh giờ tý tính ngày nào giờ tý từ giờ tý sửu thìn tỵ ngọ nửa đêm giờ tí trống canh ba giờ xuất hành tuổi tý ù tai trái giờ tý giờ tý trong tử vi xem giờ tý sửu xem giờ tý xem giờ tý là mấy giờ cách xem giờ tý sửu giờ ngọ là mấy giờ giờ ngọ 3 khắc giờ ngọ ba khắc giờ ngọc đường là gì giờ ngọ 3 khắc là mấy giờ giờ ngọ là mấy h giờ ngọ ba khắc là mấy giờ giờ ngọ là khoảng mấy giờ giờ ngọ thuộc hành gì giờ ngọ ù tai trái giờ ngọ giờ ngọ máy mắt trái ăn giờ ngọ ăn trước giờ ngọ giờ ngọ bắt đầu từ mấy giờ giờ chính ngọ giờ canh ngọ xem giờ chính ngọ tra giờ chính ngọ cách tính giờ chính ngọ chết giờ ngọ giờ sinh năm canh ngọ cách tra giờ chính ngọ giờ chính ngọ hồ ngọc đức tuổi ngọ giờ dần giờ tý ngọ mẹo dậu giờ tý ngọ mão dậu giờ cúng tết đoan ngọ đẻ giờ ngọ đầu giờ ngọ giờ ngọ là gì giờ ngọ giờ mùi giờ sinh giáp ngọ giờ ngọ là giờ nào giờ sinh năm giáp ngọ giàu giờ ngọ giờ ngọ là khoảng thời gian nào trong ngày giờ tàu tết giáp ngọ giờ tốt năm giáp ngọ giờ ngọ ngày ngọ tháng ngọ năm ngọ giàu giờ ngọ khó giàu giờ ngọ khó giờ mùi giàu giờ ngọ khó giờ gì giàu giờ ngọ khó giờ thân đầu giờ ngọ khó giờ khung giờ ngọ giờ ngọ là giờ ngọ là sao giờ ngọ mùi giờ ngọ la may gio giờ ngọ từ mấy giờ mất giờ ngọ giờ nhâm ngọ giờ ngọ trong ngày giờ sinh năm ngọ giờ xuất hành năm ngọ giờ ngọ ù tai phải tướng ngọ giờ ra sao phạm quý ngọ giờ ra sao sinh giờ ngọ giờ ngọ từ mấy giờ đến mấy giờ giờ ngọ tam khắc giờ ngọ từ giờ tý ngọ ù tai giờ ngọ ù tai phải vào giờ ngọ ý nghĩa của giờ ngọ 1 giờ vàng ngọc giờ xuất hành giáp ngọ 2014 giờ tốt tết giáp ngọ 2014 8 giờ vàng ngọc game 8 giờ vàng ngọc 2 game 8 giờ vàng ngọc giờ sửu mão mùi thân giờ tý sửu dần mão sinh giờ sửu giờ tý sửu giờ tốt sửu thìn tỵ mùi tuất người sinh giờ sửu sinh đầu giờ sửu giờ sửu là giờ gì cách tính giờ sửu tuổi thân giờ sửu giờ sửu giờ sửu là mấy giờ đẻ giờ sửu giờ sửu la may gio giờ sửu mão mùi thân là mấy giờ giờ sửu là mấy h giờ sửu mùi là mấy giờ giờ sửu là giờ nào giờ sửu từ mấy giờ đến mấy giờ giờ sửu thìn tỵ mùi tuất cách tính giờ tý sửu giờ xuất hành tuổi sửu ù tai trái giờ sửu ù tai phải giờ sửu giờ mùi là mấy giờ giờ mùi là mấy h giờ mùi là từ mấy giờ đến mấy giờ giờ mùi ngày mùi tháng mùi năm mùi giờ mùi thuộc hành gì giờ mùi máy mắt trái giờ mùi ù tai phải sinh giờ mùi giờ tỵ mùi tuất hợi đầu giờ mùi giờ mùi giờ mùi từ mấy giờ giờ mùi trong ngày tuổi mùi giờ dần giờ mão ngọ mùi dậu đẻ giờ mùi giờ mùi la may gio giờ mùi bắt đầu từ mấy giờ máy mắt giờ mùi ù tai giờ mùi giờ sửu mão mùi thân giờ ngọ mùi giờ mùi là giờ nào giờ dần năm mùi giờ sinh năm mùi giờ sửu mùi giờ mùi từ mấy giờ đến mấy giờ giờ tốt tỵ mùi tuất hợi giờ hợp tuổi mùi giờ hợp với tuổi mùi ù tai phải giờ mùi giờ dần là từ mấy giờ giờ dần năm 2016 giờ dần là giờ nào giờ dần thuộc mệnh gì giờ dần ngày dần tháng dần năm dần giờ dần là giờ nào trong ngày giờ dần giờ dần năm thân giờ dần bắt đầu từ mấy giờ giờ canh dần sinh vào giờ dần có sướng không đẻ giờ dần giờ giáp dần giờ dần mệnh gì giờ dần là giờ gì giữa giờ dần giờ dần năm mùi giờ dần mão giờ dần là mấy h khung giờ dần giờ dần là những giờ nào giờ dần mấy giờ giờ dần trong ngày sinh giờ dần năm ngọ giờ xuất hành tuổi dần năm 2015 giờ tý sửu dần mão tuổi dần giờ sinh sinh giờ dần sinh giờ dần năm thân sinh giờ dần tuổi thân giờ thân là mấy h giờ thân ta ngồi đây bốn bức tường phủ vây giờ thân thuộc hành gì giờ thân ta ở đây giờ thân dậu sinh giờ thân giờ học thân thiện xem giờ thân giữa giờ thân giờ tỵ thân dậu hợi giờ thân giờ thân là mấy giờ thân anh giờ hoang phế tình bạn thân giờ chẳng như xưa người ơi tuổi thân giờ dần tuổi nhâm thân giờ dần 23 giờ độc thân đẻ giờ thân thân em giờ hoang phế thân em giờ như lá khô giờ giáp thân giờ thân la may gio giờ thân là giờ gì giờ thân là giờ nào sinh vào giờ thân người sinh giờ thân giờ tốt tuổi thân hôm nay tuổi thân giờ mão giờ chiếu gương mặt thân quen giờ chiếu gương mặt thân quen 2014 giờ chiếu gương mặt thân quen nhí giờ sửu mão mùi thân giờ chiếu gương mặt thân quen 2015 giờ thìn từ mấy giờ giờ dần năm thân tuổi thân giờ nào tốt nhâm thân giờ sinh giờ thân từ mấy giờ đến mấy giờ giờ anh chỉ trách thân anh với riêng anh giờ xuất hành tuổi thân ù tai giờ thân ù tai trái giờ thân ù tai phải giờ thân bao giờ thần y xuống núi giờ mão từ mấy giờ giờ mão thuộc hành gì giờ mão ù tai trái giờ mão ngọ mùi dậu sinh giờ mão giữa giờ mão sinh giờ mão dậu thân và thiên di đồng cung giờ dần mão sinh vào giờ mão tuổi thân giờ mão giờ mão là giờ nào đầu giờ mão giờ mão là gì giờ mão giờ mão từ giờ mão ngọ mùi dậu là mấy giờ giờ mão là mấy h giờ sửu mão mùi thân giờ tý ngọ mão dậu giờ xuất hành tuổi mão ù tai trái giờ mão ù tai phải giờ mão giờ dậu là mấy giờ giờ dậu từ mấy giờ giờ dậu là mấy h giờ dậu là giờ nào giờ dậu thuộc hành gì sinh giờ dậu giờ thân dậu xem giờ dậu sinh vào giờ dậu ù tai giờ dậu giờ dậu giờ dậu la may gio sinh cuối giờ dậu máy mắt giờ dậu giờ sinh quý dậu giờ thìn tỵ dậu hợi giờ tỵ thân dậu hợi sinh giờ mão dậu thân và thiên di đồng cung giờ tý ngọ mẹo dậu giờ tý ngọ mão dậu giờ tốt ngày dậu thắng tài dậu giờ ra sao tuổi dậu giờ sinh giờ xuất hành tuổi dậu ù tai trái giờ dậu ù tai phải vào giờ dậu giờ thìn từ mấy giờ giờ thìn thuộc hành gì giờ thìn là mấy h giờ thìn là mấy giờ giờ thìn là giờ nào giờ thìn từ mấy giờ đến mấy giờ giờ thìn ngày thìn tháng thìn năm thìn giờ thìn là giờ gì giờ thìn mùi tuất giờ thìn ù tai trái giờ thìn giờ thìn bắt đầu từ mấy giờ cung giờ thìn giờ thìn tỵ dậu hợi tuổi thìn giờ dần đầu giờ thìn giờ thìn mùi tuất là mấy giờ giờ thìn máy mắt trái giờ thìn tỵ giờ tuất thuộc hành gì giờ tuất ù tai phải sinh giờ tuất sinh cuối giờ tuất giờ tỵ mùi tuất hợi ù tai giờ tuất máy mắt giờ tuất giờ hợp tuổi tuất tuổi tuất giờ mão nháy mắt giờ tuất giờ tuất giờ tý giờ tý là giờ nào giờ tý là mấy h giờ tỵ là giờ gì giờ tỵ thuộc hành gì giờ tỵ mùi tuất hợi giờ tỵ hợi giờ tỵ thân dậu hợi sinh giờ tỵ xem giờ tỵ giờ hợi từ mấy giờ giờ hợi máy mắt trái sinh giờ hợi đầu giờ hợi giữa giờ hợi máy mắt giờ hợi ù tai giờ hợi giờ hợi là giờ gì sinh cuối giờ hợi tuổi hợi giờ hợi giờ hợi giờ hợi là mấy giờ giờ thìn tỵ dậu hợi giờ tỵ thân dậu hợi giờ hợi là giờ nào giờ hợi là từ mấy giờ đến mấy giờ sinh đầu giờ hợi giờ tỵ hợi giờ tỵ mùi tuất hợi ù tai trái giờ hợi một ngày có mấy canh giờ 1 ngày có mấy canh một ngày có mấy canh 1 ngày có mấy canh giờ những giờ trong ngày các cung giờ trong ngày các giờ tốt trong ngày các khung giờ trong ngày các giờ trong một ngày các giờ trong 1 ngày các giờ hoàng đạo trong ngày cách tính các giờ trong ngày các giờ trong ngày các giờ ăn trong ngày các giờ âm trong ngày các canh giờ trong một ngày xem các cung giờ trong ngày xem các giờ trong ngày các hàm ngày giờ trong excel các hàm ngày giờ trong sql các giờ đẹp trong ngày các múi giờ trong ngày giờ trong ngày theo 12 con giáp cách xem các giờ trong ngày cách tính giờ theo 12 con giap cách tính giờ bằng 12 con giáp cách tính giờ của 12 con giáp cách tính giờ sinh theo 12 con giáp cách tính ngày giờ theo 12 con giáp cách tính giờ 12 con giap cách tính giờ 12 con giáp cách tính giờ trong ngày theo 12 con giáp cách tính giờ theo 12 con giáp

Xem Tử Vi Ngày 3/1/2021 Chủ Nhật Của 12 Con Giáp Chính Xác

Xem tử vi ngày 3/1/2021 chủ nhật của 12 con giáp chi tiết chính xác về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên, sự may mắn hay xui xẻo để biết cách phòng tránh.

Thông tin chi tiết về tử vi ngày 3/1/2021 chủ nhật dương lịch:

Âm lịch: ngày 21, tháng Mười Một, năm 2020 tức ngày Tân Hợi, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý, Tiết khí: Đông Chí, Trực: Bế, Ngày Hắc Đạo (xấu)

Ngũ hành niên mệnh: Thoa Xuyến Kim

Ngày: Tân Hợi; tức Can sinh Chi (Kim, Thủy), là ngày cát (bảo nhật). Nạp âm: Thoa Xuyến Kim kị tuổi: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ. Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi. Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Phúc hậu: Tốt về cầu tài lộc; khai trương, mở kho

Sát cống: Đại cát: tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu (trừ Kim thần thất sát)

Thiên Ân: Tốt mọi việc

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú

(Hung Tú) Tướng tinh con gà, chủ trị ngày chủ nhật.

– Nên làm: Xây dựng, tạo tác.

– Kiêng cữ: Chôn cất (đại kỵ), cưới gả, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng không hay.

– Ngoại lệ: Sao Mão gặp ngày Mùi mất chí khí.

Gặp ngày Ất Mão và Đinh Mão tốt, Ngày Mão đăng viên cưới gả tốt, nhưng ngày Quý Mão tạo tác mất tiền của.

Hợp với 8 ngày: Ất Mão, Đinh Mão, Tân Mão, Ất Mùi, Đinh Mùi, Tân Mùi, Ất Hợi, Tân Hợi.

Mão tinh tạo tác tiến điền ngưu,

Mai táng quan tai bất đắc hưu,

Trùng tang nhị nhật, tam nhân tử,

Mại tận điền viên, bất năng lưu.

Khai môn, phóng thủy chiêu tai họa,

Tam tuế hài nhi bạch liễu đầu,

Hôn nhân bất khả phùng nhật thử,

Tử biệt sinh ly thật khả sầu.

– Hỷ thần (hướng thần may mắn) – TỐT: Hướng Tây Nam – Tài thần (hướng thần tài) – TỐT: Hướng Tây Nam – Hắc thần (hướng ông thần ác) – XẤU, nên tránh: Hướng Đông Bắc

Ngày xuất hành theo Khổng Minh:

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong:

Tử vi ngày 3/1/2021 chủ nhật của tuổi Tý

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp nói rằng, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay có những bước tiến triển thuận lợi. Bạn được quý nhân giúp đỡ, định hướng và dìu dắt vượt qua sóng gió.

Các mối quan hệ hài hòa, tình cảm tốt đẹp, đặc biệt là với đồng nghiệp. Mọi người đoàn kết và sẵn sàng tương trợ lẫn nhau, bạn rất mừng vì được trở thành một thành viên trong đó.

Tuy nhiên, người tuổi Tý cẩn trọng với các mối quan hệ tình cảm riêng tư để tránh vướng phải thị phi không đáng. Có thể bạn vô tư nhưng dưới con mắt của người đời, mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 9h Quý nhân phù trợ: Tuất, Hợi

Tử vi ngày 3/1/2021 chủ nhật của tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, hôm nay người tuổi Sửu gặt hái được những thành tựu đáng nể, tạo đà thăng tiến. Tin vui tới liên tiếp khiến bạn cảm thấy tự hào về chặng đường mình đã đi qua.

Người tuổi Sửu biết muốn đạt được những điều mình mong muốn thì chỉ có cách là phải luôn cố gắng, sáng tạo và chủ động trong công việc. Mọi người đều rất yên tâm và tin tưởng mỗi khi con giáp này đảm nhiệm một việc gì đó.

Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm giữa bạn và nửa kia lại không được như mong muốn. Hãy tìm cách hâm nóng và hàn gắn những rạn nứt ngay khi còn kịp chứ đừng bỏ mặc mọi chuyện muốn tới đâu thì tới.

Giờ tốt trong ngày: 13h – 15h Quý nhân phù trợ: Thìn, Dậu

Tử vi ngày 3/1/2021 chủ nhật của tuổi Dần

Hôm nay không phải là một ngày may mắn với người tuổi Dần. Bạn không thể hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu khi mà không thể tập trung do vấp phải sự bới móc lỗi lầm không đáng nói của người xung quanh.

Những rắc rối này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người tuổi Dần. Bạn cần có chế độ làm việc và thư giãn hợp lý, tránh để cơ thể quá tải.

Giờ tốt trong ngày: 13h – 15h Quý nhân phù trợ: Hợi, Thìn

Tử vi ngày 3/1/2021 chủ nhật của tuổi Mão

Hôm nay tuổi Mão cảm thấy hăng say và nhiệt tình khi được làm những điều mình thích. Tuy nhiên, dù mọi việc có thuận lợi đến đâu bạn cũng không nên lý tưởng hóa mọi việc.

Thiên Tài chiếu mệnh, bạn tự tin với con đường mình đang đi và luôn an tâm vững bước mà chẳng chút lo sợ. Theo chúng tôi những thành quả người tuổi Mão nhận được chắc chắn đủ để bù đắp lại cho tất cả những gì mà bạn phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Về đường tình duyên, người độc thân đang bắt đầu tiến tới một mối quan hệ tốt đẹp. Người đã lập gia đình biết cách để duy trì ngọn lửa tình cảm giữa cả hai. Con giáp này sẵn sàng cùng nửa kia chia sẻ mọi thứ để cùng nhau giải quyết và hiểu rõ nhất về nhau.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 9h Quý nhân phù trợ: Thân, Tị

Tử vi ngày 3/1/2021 chủ nhật của tuổi Thìn

Chính Ấn chiếu mệnh, hôm nay sự nghiệp của người tuổi Thìn khởi sắc rõ rệt. Mọi khó khăn chẳng còn đáng sợ khi bạn đã học được cách đối phó. Thử thách chỉ càng tô điểm thêm cho thành quả mà bạn nhận được.

Những biểu hiện xuất sắc của tuổi Thìn đã lọt vào mắt xanh của lãnh đạo và bạn sẽ sớm nhận được tin mừng mà bản thân cũng không ngờ tới. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà sinh ra chủ quan, kiêu ngạo.

Giờ tốt trong ngày: 13h – 15h Quý nhân phù trợ: Dậu, Tuất

Tử vi ngày 3/1/2021 chủ nhật của tuổi Tỵ

Hôm nay không phải là ngày thích hợp để người tuổi Tỵ tiến hành các kế hoạch đầu tư khi gặp ngày Tỵ Hợi Tương Xung. Bạn nên chú ý quản lý tài sản cẩn thận, không nên tin theo những đối tượng mới quen biết.

Người tuổi Tỵ muốn thành công cần phải dựa vào bản lĩnh của chính mình, không nên chạy theo những gì ngoài tầm với. Bạn cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để không vuột mất thời cơ quý giá.

Đường tình duyên của con giáp này trong ngày hôm nay không mấy thuận lợi. Người độc thân vẫn chưa thoát kiếp cô đơn và cảm thấy vô vọng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của bản thân.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 9h Quý nhân phù trợ: Tuất, Mùi

Tử vi ngày 3/1/2021 chủ nhật của tuổi Ngọ

Thiên Quan xuất hiện, hôm nay người tuổi Ngọ nên cẩn trọng bởi có họa tiểu nhân có thể ngáng trở bạn bất cứ lúc nào. Đối phương ghen ghét với những thành công mà bạn đạt được và sẽ tìm cách hạ bệ, phá hoại.

Đây là lúc tuổi Ngọ cần rèn luyện cho mình một bản lĩnh vững vàng để có thể chống chọi trước những sóng gió xảy đến. Bạn chỉ cần nhớ làm tốt công việc của mình, không cần phải để tâm đến những gì kẻ xấu làm.

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tình trạng chiến tranh lạnh giữa bạn và người ấy chẳng hề tốt lên mà còn có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng hơn khiến bạn chẳng biết phải làm sao để chấm dứt điều này.

Giờ tốt trong ngày: 13h – 15h Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Tử vi ngày 3/1/2021 chủ nhật của tuổi Mùi

Dưới sự ảnh hưởng của Thiên Ấn trong ngày chủ nhật này, người tuổi Mùi đang từng bước tháo gỡ những hiểu lầm không đáng có trong chuyện tình cảm của mình. Dù người ấy có trách móc ra sao thì bạn vẫn cố gắng tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng.

Bản mệnh rất trân trọng mối quan hệ với nửa kia nên luôn kiên nhẫn tìm ra ngọn nguồn vấn đề ở đâu để giải quyết bởi nếu cứ để hiểu lầm chồng chất chỉ rất có thể tuổi Mùi sẽ đánh mất người ấy vào một ngày không xa.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 9h Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Tử vi ngày 3/1/2021 chủ nhật của tuổi Thân

Tâm trạng của tuổi Thân hôm nay sa sút thấy rõ. Bạn nghĩ mình đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả không như mong đợi. Chính vì nguyên nhân đó mà bạn trở nên nóng nảy và thay đổi rất thất thường.

Sự nhạy cảm còn khiến bạn hiểu lầm ý tốt của người xung quanh và cho rằng họ đang làm chuyện thừa thãi. Có thể bạn đã bắt bản thân làm việc quá sức trong thời gian gần đây nên trạng thái thần kinh không được ổn định.

Kiếp Tài còn nhắc nhở bản mệnh cần cẩn trọng trong chi tiêu bởi bạn rất dễ mất tiền oan vì những khoản không rõ lý do. Thời điểm này cũng không nên quá tin tưởng người ngoài kẻo bị lừa gạt.

Giờ tốt trong ngày: 13h – 15h Quý nhân phù trợ: Ngọ, Dần

Tử vi ngày 3/1/2021 chủ nhật của tuổi Dậu

Tỷ Kiên xuất hiện, trong ngày chủ nhật này người tuổi Dậu có thể thăng tiến xa hơn nữa nếu biết nắm bắt cơ hội và chứng minh được năng lực của mình. Quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp vận trình sự nghiệp của bạn hôm nay tiến triển suôn sẻ.

Thế nhưng nếu tuổi Dậu không đủ cố gắng và nỗ lực thì rất khó đạt được mục đích mình mong đợi. Thành hay bại, hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn.

Đường tình duyên của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay khá vượng. Nửa kia luôn thông cảm, thấu hiểu và là động lực lớn để bạn phấn đấu vì tương lai tốt đẹp. Nếu gặp phải vướng mắc gì, bạn hãy tâm sự thẳng thắn với người ấy chứ đừng mãi giấu trong lòng và gặm nhấm một mình bởi điều này sẽ giúp tình cảm của hai người thêm vững bền.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 9h Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Tử vi ngày 3/1/2021 chủ nhật của tuổi Tuất

Chính Ấn nhập cục, hôm nay người tuổi Tuất hãy mạnh dạn tiến hành các dự án đầu tư mà bản thân đã ấp ủ từ lâu, hãy biết cách nắm bắt kịp thời để không bao giờ phải hối hận. Đối tác tin cậy, hạng mục đầu tư hứa hẹn là điều bản mệnh đã mất rất nhiều công sức để tìm kiếm và xây dựng.

Tuy nhiên, ngày hôm nay tuổi Tuất cần quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân. Một số dấu hiệu bất thường của cơ thể chính là lời cảnh báo mà bản mệnh không thể xem nhẹ.

Đường tình duyên của con giáp này hôm nay có dấu hiệu chuyển biến khả quan hơn. Bạn có thể giải quyết bất đồng giữa hai người bằng sự bình tĩnh, và thái độ tích cực.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 9h Quý nhân phù trợ: Dậu, Tị

Tử vi ngày 3/1/2021 chủ nhật của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dễ có những suy nghĩ tiêu cực và buồn bực trong ngày chủ nhật này. Bạn dù có tâm sự cũng không thể nói thành lời và cũng chẳng biết nói sao để mọi người hiểu. Cứ thế, bản mệnh có xu hướng giữ mọi thứ trong lòng và tự thu bản thân lại.

Trong những thời điểm suy nghĩ không thông, lòng tràn ngập tự ti và bất mãn như này, bạn sẽ đánh mất hết sự sắc sảo thường ngày. Người tuổi Hợi thường than thân trách phận, cho rằng mình làm nhiều nhưng lại không thành công như người khác.

Giờ tốt trong ngày: 13h – 15h Quý nhân phù trợ: Mùi, Sửu

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

Theo tuvingaynay.com!

Xem Tử Vi Ngày 4/1/2021 Thứ Hai Của 12 Con Giáp Chính Xác

Xem tử vi ngày 4/1/2021 thứ hai của 12 con giáp chi tiết chính xác về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên, sự may mắn hay xui xẻo để biết cách phòng tránh.

Thông tin chi tiết về tử vi ngày 4/1/2021 thứ hai dương lịch:

Âm lịch: ngày 22, tháng Mười Một, năm 2020 tức ngày Nhâm Tý, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý, Tiết khí: Đông Chí, Trực: Kiến, Ngày hoàng đạo: Tốt

Ngũ hành niên mệnh: Tang Đồ Mộc

Ngày: Nhâm Tý; tức Can Chi tương đồng (Thủy), là ngày cát. Nạp âm: Tang Đồ Mộc kị tuổi: Bính Ngọ, Canh Ngọ. Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc. Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Ý nghĩa

Kiến lập, khai tạo ra cái mới.

Nên làm

Hầu hết mọi việc đều tốt.

Kiêng kỵ

Theo cuốn “Trạch cát thần bí” thì người Trung Hoa thường không chọn ngày này để xây cất, động thổ.

Xung ngày: Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn Xung tháng: Bính Ngọ, Giáp Ngọ

Nguyệt Đức: Tốt mọi việc

Thiên Quý: Tốt mọi việc

Thiên tài: Tốt cho việc cầu tài lộc; khai trương

Mãn đức tinh: Tốt mọi việc

Kính Tâm: Tốt đối với an táng

Quan nhật: Tốt mọi việc

Thiên Thụy: Tốt mọi việc

Trực Tinh: Đại cát: tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu (trừ Kim thần thất sát)

Thổ phủ: Kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ

Nguyệt Yếm đại họa: Xấu đối với xuất hành, giá thú

Nguyệt Kiến chuyển sát: Kỵ khởi công, động thổ

Thiên địa chuyển sát: Kỵ khởi công, động thổ

Phủ đầu sát: Kỵ khởi công, động thổ

Âm thác: Kỵ xuất hành; cưới hỏi; an táng

Dương thác: Kỵ xuất hành; cưới hỏi; an táng

Ngày 04-01-2021 là ngày Tam nương sát. Xấu. Kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú

(Kiết Tú) Tướng tinh con quạ, chủ trị ngày thứ 2.

– Nên làm: Khởi công tạo tác việc gì cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gả, trổ cửa dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học.

– Ngoại lệ: Sao tất gặp ngày Thân, Tý, Thìn đều tốt.

Gặp ngày Thân hiệu là Nguyệt Quải Khôn Sơn, trăng treo đầu núi Tây Nam, rất tốt . Lại thêm Sao Tất đăng viên ở ngày Thân, cưới gả và chôn cất là 2 việc rất tốt.

Tất tinh tạo tác chủ quang tiền,

Mãi dắc điền viên hữu lật tiền

Mai táng thử nhật thiêm quan chức,

Điền tàm đại thực lai phong niên

Khai môn phóng thủy đa cát lật,

Hợp gia nhân khẩu đắc an nhiên,

Hôn nhân nhược năng phùng thử nhật,

Sinh đắc hài nhi phúc thọ toàn.

– Hỷ thần (hướng thần may mắn) – TỐT: Hướng Nam – Tài thần (hướng thần tài) – TỐT: Hướng Tây – Hắc thần (hướng ông thần ác) – XẤU, nên tránh: Hướng Đông Bắc

Ngày xuất hành theo Khổng Minh:

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong:

Tử vi ngày 4/1/2021 thứ hai của tuổi Tý

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp nói rằng, vận trình tài lộc của người tuổi Tý trong ngày đầu tuần mới này sa sút đáng kể. Bạn nên cẩn trọng trong vấn đề tài chính, có điềm báo hao tài phá của đang đến rất gần. Dù đi đâu hay làm gì bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Trong ngày hôm nay, người tuổi Tý nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe. Công việc bận rộn khiến bạn đôi khi quên mất phải chăm sóc cho bản thân mình.

Thay vì làm việc quá sức thì bạn hãy nghỉ ngơi hợp lý và ăn uống điều độ để đảm bảo có thể trạng tốt nhất. Bạn hãy luôn nhớ rằng “có sức khỏe là có tất cả”.

Giờ tốt trong ngày: 13h – 15h Quý nhân phù trợ: Dậu, Tị

Tử vi ngày 4/1/2021 thứ hai của tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, hôm nay người tuổi Sửu khá hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Bạn có một người bạn đời lý tưởng, một người biết chung vai sát cánh bất cứ lúc nào.

Chính Quan trợ mệnh dự báo vận thế tài lộc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay có nhiều điều khởi sắc. Bạn dựa vào tài năng của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực của mình để thành công mà không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.

Những sự nỗ lực, cố gắng ấy sẽ giúp bạn có được nguồn thu đáng kể, thoải mái chi tiêu hơn trong thời gian tới. Hãy cứ phát huy năng lực và duy trì phong độ này, cuộc sống của bạn sẽ bùng nổ tài lộc, chẳng lo thiếu thốn.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 9h Quý nhân phù trợ: Mão, Hợi

Tử vi ngày 4/1/2021 thứ hai của tuổi Dần

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay, hôm nay đường tài lộc của người tuổi Dần tăng tiến không ngừng. Con đường kiếm tiền chẳng có chút chông gai nào ngáng trở, bạn cứ băng băng tiến bước tới với mục tiêu đã định.

Người tuổi Dần có khá nhiều kế hoạch và hoài bão trong tương lai, với ước mong về một cuộc sống tốt đẹp, chất lượng cuộc sống ngày càng đi lên. Đó là động lực để bạn cố gắng không ngừng nghỉ để giành được những gì mình muốn.

Vận trình tình cảm của người tuổi Dần còn độc thân trong ngày thứ hai này có dấu hiệu khởi sắc, hôm nay là thời điểm tốt để bạn có thể bày tỏ tình cảm với đối phương.

Với các bạn đã lập gia đình, đừng mãi chờ một dịp đặc biệt nào đó mới thể hiện tình cảm với nửa kia, bởi tình cảm cần vun đắp mỗi ngày, tình yêu luôn cần được hâm nóng.

Giờ tốt trong ngày: 13h – 15h Quý nhân phù trợ: Mùi, Hợi

Tử vi ngày 4/1/2021 thứ hai của tuổi Mão

Xem tử vi phương đông của 12 con giáp cho hay, ngày Tý Mão Tứ Hành Xung, người tuổi Mão dễ vướng vào những rắc rối không tên. Theo chúng tôi cách nói năng thẳng thắn, bộc trực của bạn khiến người khác cảm thấy không hài lòng nên họ đơm đặt điều thị phi, nói xấu sau lưng.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 9h Quý nhân phù trợ: Tuất, Mùi

Tử vi ngày 4/1/2021 thứ hai của tuổi Thìn

Xem tử vi ngày thứ hai 4/1/2021 của 12 con giáp cho thấy, hôm nay người tuổi Thìn có nhiều thuận lợi trong vận trình sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn được cấp trên công nhận và giao cho những trọng trách đáng tự hào, cũng được đồng nghiệp yêu quý và hết lòng giúp đỡ.

Tuy nhiên, những thành tích xuất sắc mà bạn có được dễ khiến tiểu nhân ghen ghét và muốn tìm cách phá hoại. Hôm nay người tuổi Thìn nên cẩn thận với những người tuổi Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn.

Về phương diện tình cảm của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay không được suôn sẻ. Dù tình cảm đã lên một bậc mới nhưng sóng gió cứ kéo đến khiến mối quan hệ giữa hai người bị tổn hại. Bản mệnh cứ nghĩ có tình yêu là sẽ có thể vượt qua tất cả, nhưng tới nay chợt nhận ra có quá nhiều điều ngăn trở mình tới với kinh đô hạnh phúc.

Giờ tốt trong ngày: 13h – 15h Quý nhân phù trợ: Thân, Tuất

Tử vi ngày 4/1/2021 thứ hai của tuổi Tỵ

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, người tuổi Tỵ nên vui mừng chuẩn bị để đón chào tài lộc sắp đến. Có Thiên Tài dẫn đường, bạn rất tự tin với quyết định của mình, an tâm vững bước với con đường phía trước.

Dường như hành trình mới mẻ của bạn không đơn độc, người tuổi Tỵ được quý nhân trợ giúp để tìm được cho mình mục tiêu. Dù nhiều chông gai nhưng thành quả mà bạn nhận được chắc chắn đủ để bù đắp lại cho tất cả những gì phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này nảy sinh nhiều mâu thuẫn là do ngày Thủy Hỏa xung khắc. Những bất đồng ý kiến đã khiến cho hai bên bị tổn thương sâu sắc, vết thương lòng khó có thể hàn gắn và chữa lành ngay được. Đôi bên cần cho nhau những khoảng lặng riêng để suy nghĩ và xem xét về mọi chuyện.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 9h Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Tử vi ngày 4/1/2021 thứ hai của tuổi Ngọ

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp nói rằng, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này không được tốt đẹp cho lắm. Tính khí nóng nảy của bạn bộc phát khiến cho mọi chuyện theo chiều hướng xấu đi.

Bạn nên học cách kiềm chế cảm xúc, dù có tức giận đến mấy cũng phải lấy đại cục làm trọng, nếu không những thành quả mà bạn giành được vất vả bấy lâu nay cũng sẽ theo cơn nóng giận mà tan biến.

Bù lại, được Chính Tài dẫn lối soi đường, tuổi Ngọ có khả năng được tăng lương. Những nỗ lực, cố gắng của bạn trong thời gian qua nay được bù đắp bằng một kết quả xứng đáng. Hãy cứ làm tốt việc của mình, bản mệnh sẽ nhận được những gì tốt đẹp nhất.

Giờ tốt trong ngày: 13h – 15h Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Tử vi ngày 4/1/2021 thứ hai của tuổi Mùi

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, ngày Tý Mùi Tương Hại, hôm nay người tuổi Mùi có nguy cơ gặp những bất trắc trong chuyện tiền bạc do kẻ tiểu nhân bày mưu giáng họa. Bạn cứ nghĩ tất cả mọi người đều tốt đẹp và thiếu cảnh giác với những kẻ tâm địa xấu xa nên bị mắc bẫy.

Thế giới này không công bằng và có đủ mọi loại người. Vì thế, bạn nên học cách tự bảo vệ mình, tự cứu bản thân trước khi chờ người khác cứu.

May mắn là Chính Quan che chở, sự nghiệp của tuổi Mùi tăng tiến không ngừng. Lòng khao khát chiến thắng khiến bạn quyết tâm giành được những gì mình mong muốn. Bản mệnh không màng tới những thứ xung quanh, cũng chẳng nề hà khó khăn gian khổ mà luôn tập trung vào mục tiêu mình đã đề ra, vì thế sẽ dễ dàng đạt được mọi thứ như kì vọng mình đã đặt ra lúc ban đầu.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 9h Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Tử vi ngày 4/1/2021 thứ hai của tuổi Thân

Xem tử vi phương đông của 12 con giáp nói rằng, hôm nay người tuổi Thân có vận trình công danh cực kỳ khởi sắc. Trong ngày hôm nay bản mệnh có điềm báo thăng quan tiến chức, có sự thay đổi về địa vị trong công việc.

Tuy nhiên, đường tình cảm của tuổi Thân trong ngày thứ hai này không được suôn sẻ cho lắm. Bạn sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì người mình yêu, nhưng lại không được đáp trả tình cảm nên tâm trạng lúc nào cũng ủ dột, buồn chán.

Lời khuyên cho bạn là đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện cho đi, hãy làm mọi chuyện đơn giản chỉ vì bạn muốn làm và để cho mọi thứ đến thật tự nhiên, không gượng ép. Rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình mà thôi.

Giờ tốt trong ngày: 13h – 15h Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Tử vi ngày 4/1/2021 thứ hai của tuổi Dậu

Ngày Tý Dậu Tương Phá đem đến một ngày không mấy suôn sẻ cho người tuổi Dậu trong phương diện tài lộc và sự nghiệp. Bạn nên cẩn trọng trong chuyện làm ăn buôn bán, đặc biệt với các kế hoạch đầu tư để tránh tiền bạc thất thoát.

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi Dậu có thể bị che mắt bởi những thủ thuật khó lường hay bị dẫn đường bởi nguồn lợi khổng lồ trước mắt mà quên mất không kiểm tra những cạm bẫy dưới chân mình.

May mắn là Chính Ấn xuất hiện mang theo những điềm báo tốt lành về tình cảm dành cho người tuổi Dậu. Đối với những người có đôi có cặp, trải qua những tháng ngày gắn bó bên nhau đủ để bạn hiểu được tầm quan trọng của người ấy trong cuộc đời.

Đối với người tuổi Dậu còn độc thân cũng đừng vội vàng hấp tấp mà chọn nhầm người không thật tâm với mình. Thà muộn mà hạnh phúc còn hơn sớm mà dễ đổ vỡ chia ly. Cứ chậm mà chắc, để vạn sự tùy duyên.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 9h Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Tử vi ngày 4/1/2021 thứ hai của tuổi Tuất

Thiên Quan xuất hiện trong ngày thứ hai này khiến người tuổi Tuất như bị che mờ tâm trí, không biết nên đưa ra lựa chọn sao cho hợp lý khi phải đứng trước các quyết định quan trọng. Vận trình tài lộc theo đó cũng không có dấu hiệu thăng tiến. Bạn nên nhớ rằng tương lai phía trước đang nằm trong tay mình, chỉ một chút sơ suất cũng sẽ khiến bản thân hối hận về sau.

Nếu đang do dự hay gặp khúc mắc khó giải quyết, bản mệnh nên tìm đến những người có nhiều kinh nghiệm đi trước để xin lời khuyên, sự từng trải của họ sẽ giúp bạn có cái nhìn thông suốt hơn.

Đường tình duyên của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay không có nhiều biến động. Duyên chưa tới, có ép cũng chẳng nên duyên, dù bạn cố gắng rất nhiều để giành được trái tim người ấy nhưng tình cảm không thể cứ cố gắng mà có được, nên tới sau cùng vẫn ôm mộng mà lãng quên cuộc tình đau khổ ấy. Đừng quá bi quan, bởi ở đâu đó vẫn có một nửa đang chờ bạn đến.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 9h Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Tử vi ngày 4/1/2021 thứ hai của tuổi Hợi

Ngày hôm nay người tuổi Hợi được quý nhân trợ lực, vận trình tăng tiến không ngừng. Bất cứ vấn đề rắc rối nào khi rơi vào tay bạn đều được xử lý trơn tru, nhanh gọn, khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Nhờ những thành tích xuất sắc đã đạt được, bản mệnh rất có thể sẽ được cấp trên động viên cả về tinh thần và vật chất.

Tiền vào túi ào ào như nước, người tuổi Hợi có thể tin tưởng vào bản thân cũng như công việc mà mình đã lựa chọn và cố gắng hết mình để tỏa sáng hơn nữa trong tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 13h – 15h Quý nhân phù trợ: Mùi, Sửu

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

Theo tuvingaynay.com!

Xem Ngày Giờ Tốt Xấu 12 Con Giáp Theo Lịch Vạn Niên

Xem ngày tốt xấu theo tuổi là một công cụ rất hữu ích. Hỗ trợ người dùng tra cứu đầy đủ các thông tin về ngày giờ tốt xấu chi tiết. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con người trong việc lập kế hoạch công việc một cách phù hợp. Đặc biệt là những việc có tính quan trọng như cưới hỏi, làm nhà… để mọi thứ diễn ra được suôn sẻ thuận lợi.

Mục đích xem ngày giờ tốt, xấu

Từ trước đến nay, xem ngày tốt, ngày xấu là việc rất quan trọng và cần thiết. Điều này phổ biến khi thực hiện mọi công việc, nhất là những việc đại sự như làm nhà, cưới hỏi… Vậy mục đích của việc xem ngày là gì? có ý nghĩa gì mà mọi người đều làm như vậy trước khi thực hiện một công việc?

Theo quan niệm xưa, để mọi việc được tốt đẹp thuận lợi thì nên thực hiện trong ngày tốt, ngày hoàng đạo và đặc biệt cần tránh những ngày xấu, ngày đại kỵ. Cho nên với mong muốn mọi sự diễn ra suôn sẻ, thuận lợi mọi người thường xem ngày để chọn ngày tốt, loại bỏ ngày xấu. Điều này giống như một phong tục, một tục lệ trước khi lên kế hoạch thực hiện công việc. Bởi lẽ khi xem ngày tốt xấu công cụ sẽ hỗ trợ và cung cấp thông tin về ngày giờ chi tiết. Giúp bạn dễ dàng xác định các ngày, các giờ tốt xấu để thực hiện các công việc. Điều này sẽ tạo nên sự may mắn và thành công trong mọi việc. Đồng thời tránh được những rủi ro khi thực hiện vào ngày xấu, đại kỵ.

Xem ngày tốt xấu theo tuổi cho biết những gì?

Theo phân tích ở trên việc chọn được ngày tốt, xấu là điều rất quan trọng. Nhất là khi chọn để thực hiện các công việc quan trọng. Vậy nên công cụ xem ngày tốt xấu căn cứ vào những sự việc như cưới hỏi, nhập trạch, làm nhà…và tứ trụ tuổi của bạn để phân tích. Từ đó đưa ra gợi ý những ngày tốt thích hợp để thực hiện và ngày xấu đại kỵ để tránh.

Cách xem ngày giờ tốt xấu

Loại bỏ những trong tháng (kể cả các ngày xung khắc với năm, ngày sinh) như những ngày: Dương công kỵ nhật, ngày tam nương sát, tránh tam tai, ngày giờ sát chủ, ngày giờ Thọ tử, ngày vãng vong, nguyệt kỵ, không phòng, ngày thiên tai địa họa…

Loại bỏ ngày có 6 sao xấu Bại tinh chiếu mạng: Sao giác, sao cang, sao đẩu, sao khuê, sao ngưu, sao đẩu…

Chọn ngày đẹp hợp tứ trụ tuổi gia chủ và tốt nhất cho từng sự việc: Ví dụ chọn ngày Trực nhị hợp với trụ tuổi gia chủ khi khí hợp đồng. Đồng thời để được hỗ trợ nên chọn giờ có sao tốt như quý nhân chiếu mạng. Thì sẽ rất tốt để thực hiện công việc.

Trong vấn đề để chọn được giờ đẹp thì ngoài chọn một giờ tốt, thì giờ được chọn phải tam hợp với tháng và ngày được chọn cũng như năm và ngày sinh. Đặc biệt giờ được chọn không rơi vào giờ có địa chi xung Chi ngày, nhất là cần tránh Thiên khắc địa xung.

Xem ngày tốt xấu theo ngày, tháng

Với cách xem ngày giờ tốt xấu ở trên thì công cụ trên trang sẽ lọc ra những ngày, giờ tốt trong tháng dựa trên từng công việc cụ thể theo yêu cầu của bạn. Những ngày được chọn ra đều là những ngày đẹp có sao tốt chiếu mạng rất tốt để thực hiện công việc. Đồng thời căn cứ trụ tuổi để liệt kê ra ngày giờ tương hợp xét theo mọi mặt. Đặc biệt đưa ra các thông tin về ngày giờ xấu, đại kỵ, có các sao xấu chiếu mạng để tránh không nên thực hiện công việc. Từ đó giúp bạn xác định được cụ thể ngày giờ xấu, tốt một cách chi tiết. Để có thể sớm lên kế hoạch và có sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc của mình.

Như vậy thay vì xem ngày tốt xấu theo lịch ông đồ vạn sự hay lịch vạn niên thì bạn có thể xem ngày bằng tiện ích trên trang. Tuy đây chỉ là công cụ xem online nhưng các thông tin cung cấp về ngày giờ tốt xấu hoàn toàn chính xác. Hỗ trợ người dùng một cách tối đa trong việc lựa chọn ngày đẹp để thực hiện công việc trọng đại trong đời.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Tính Giờ Trong 1 Ngày Dựa Vào 12 Con Giáp trên website Asus-contest.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!